Malčice

V Malčiciach v okrese Michalovce sme si od tunajších občanov vypočuli, ako starosta často koná nad rámec svojich kompetencií. Tento príbeh sa dostal vďaka ZOMOSu aj na pôdu Národnej rady, kde ho náš člen a zároveň poslanec parlamentu Ondrej Dostál dvakrát interpeloval.

V obci bola starostkou počas troch volebných období pani Marta Tomková a to v rokoch 1998 – 2010. Pod jej vedením si obec plnila svoje úlohy a napredovala. Keď končila vo funkcii, realizovali sa tri projekty z eurofondov. Dnes na to môžu Malčičania len spomínať. Keď pani Tomková kandidovala po štvrtý raz, vo voľbách ju porazil pán František Lopašovský.

Občania ho ironicky nazývajú „zemepán“. Pred zvolením za starostu podnikal v Trebišove ako hoteliér, no zrejme nie veľmi úspešne, keď mu všetko zobrala exekúcia.

Nový starosta dnes musí čeliť aj opozícii v obecnom zastupiteľstve, kde zo siedmich poslancov sú proti nemu piati. To mu však nebráni v autonómnom rozhodovaní, keď neraz koná nad rámec svojich kompetencií či zákonov.

V roku 2014 prihral výhodný nájom zdravotného strediska spriaznenému podnikateľovi. Ba čo viac, ten od obce vysúdil aj 120 tis. eur penále. Po tomto incidente si starosta vybavil práceneschopnosť. Počas tejto péenky zástupkyňa starostu odhalila aj iné podozrivé veci, napríklad nehospodárne nakladanie so služobnými autami. Vtedy sa ľuďom otvorili oči a starosta svoju zástupkyňu odvolal. To bolo ešte v súlade so zákonom, lebo taký úkon spadá do jeho kompetencie. No ako spor v obci kulminoval, starosta odvolal hlavnú kontrolórku. To je už záležitosť, ktorú má podľa zákona v moci zastupiteľstvo. No ešte absurdnejším bolo odvolanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru.

V tejto veci podal ešte v júni Ondrej Dostál interpeláciu Robertovi Kaliňákovi. Ten je nielenže starostov stranícky kolega, ale ako minister vnútra inicioval investovanie nemalých finančných prostriedkov do modernizácie zbrojníc DHZ. V Malčiciach však vo februári 2017 starosta odvolal veliteľa DHZ, hoci ho k tomu nič neoprávňuje. Následne vymenil na zbrojnici zámky a znemožnil tak hasičom prístup k technike, vrátane vozidla, ktoré obci v roku 2015 minister slávnostne odovzdal. Hasičský zbor tak nemôže využívať pri výjazdoch svoju techniku, čim dochádza k všeobecnému ohrozeniu.

Počas letných parlamentných prázdnin poslancovi Dostálovi odpovedala štátna tajomníčka MV SR Saková, ktorá uviedla, že predmetný hasičský zbor nie je DHZ, ale Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) a tak starosta mal na odvolanie jeho veliteľa právo. Starosta ministerstvu prisľúbil, že čoskoro vymenuje kvalifikovaného veliteľa.

Medzitým sa v septembri uskutočnila členská schôdza DHZ, kde starosta Lopašovský sľúbil hasičom, že nebude zasahovať do ich činnosti pod podmienkou, že prejdú do DHZO. Členovia zboru o tomto návrhu hlasovali a jednomyseľne ho odmietli.

Je evidentné, že v obci Malčice funguje DHZ, ktorého členov starosta obce nedokáže prinútiť, aby vstúpili do jeho DHZO, ktorý sa ako štatutár obce pokúša založiť. DHZ je kvôli obštrukciám starostu nútený zasahovať s vypožičanou technikou Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach. Preto v danej záležitosti podal poslanec Dostál na septembrovej schôdzi druhú interpeláciu ministrovi.

Je zarážajúce, že  starosta obce   vedome klame a zavádza aj ministra vnútra a jeho podriadení vrátane  Prezidenta  Hasičského zboru SR  sa nechajú  takýmto človekom vodiť za nos.   Zrejme   si táto situácia okrem  ďalšej interpelácie  v parlamente vyžiada aj  dlhodobú pozornosť ZOMOSu.

Toto sa len tak nevidi.

  1. Starosta sa vyhráža hlavnému kontrolórovi obce trestným oznámením pre podozrenie z členstva v zločineckej organizácii. Lebo sa zúčastnil „nezákonnej schôdze napriek zákazu starostu obce“. Starosta pritom nemôže kontrolórovi nič zakazovať.
  2. Starosta upozorňuje kontrolóra, že „získanie akýchkoľvek písomnosti z úradu bez prítomnosti starostu je poväzovane za nezákonne získane“. Blbost, nič také nevyplýva zo žiadneho zákona.
  3. Kontrolór vraj nemá právo kontrolovať zamestnancov obce. Blbosť.
  4. Kontrolór vraj môže kontrolovať iba činnosť starostu, a to iba za jeho prítomnosti. Nezmysel.
  5. Starosta žiada kontrolóra o okamžite zloženie funkcie pre stratu dôvery starostu. Hlúposť. Kontrolóra voli zastupiteľstvo. A môže ho odvolať len zastupiteľstvo zo zákonom stanovených dôvodov. Nie len tak.

Čo veta, to perla. Malčice, Malčice, ako to, že sme toto o vás dosial nevedeli? Dnešným dňom ste boli zanesené na mapu bizarných samospráv. A ZOMOS-u pribudla ďalšia obec, ktorou sa nemôže nezaoberať.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *