Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5059
   Aneta Zelenkova
   Účastník (Participant)

   Čo znamená rozpočtové provizórium v praxi?

  • #5060
   ZOMOS
   Keymaster

   Paragraf 11 zákona 583/2004 Z.z. upravuje hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu veľmi presne.
   Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
   Znamená to, že sa výdavky (napr. tie zo záverečného účtu – z údaja o schválenom rozpočte pred úpravami) vydelia 12-stimi a táto suma potom tvorí výdavkový strop.
   Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.
   To znamená, že zmluvné záväzky je potrebné plniť, rovnako ako treba uhrádzať odvody poistného za zamestnancov, platy, smeti, médiá a pod. Aj tie sa však započítavajú do celkovej sumy. Ak je to všetko spolu 1/12, obec by sa mala vzdať ostatným bežných výdavkov daného rozpočtového roka (investície, nákupy a pod.)
   Počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok nemôžu poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5; to neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou ustanovuje osobitný predpis – napr. § 6 a 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   Rozpočtové provizórium sa končí podpísaním uznesenia o novom rozpočte.

   • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 6 months používateľom ZOMOS.
Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.