Označené ako: 

Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5017
   ZOMOS
   Keymaster

   Na základe akého zákona obec nemusí obstarávať právnu službu?

  • #5021
   ZOMOS
   Keymaster

   Zákon o verejnom obstarávaní v § 1 ods. 2n) hovorí, že zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
   1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
   2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,
   3. osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou.
   Obec preto nemusí obstarávať právne služby súťažou.

Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.