Označené ako: 

Ukázať 2 vlákna odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5426
   Patricia
   Účastník (Participant)

   Dobrý deň. Je obec povinná podľa zákona vlastniť pozemky tvoriace priľahlé plochy rodinných domov? Momentálne sú tieto pozemky vo vlastníctve súkromnej osoby a občania vzniesli sťažnosť, že musia patriť obci,nakoľko sú tam vedené inžinierske siete. Pozemky boli majetkom Roľnickeho družstva a to ich zamenilo so súkromnou osobou. Je obec povinná tieto pozemky odkúpiť ako to vyžadujú občania? Ďakujem

  • #5427
   ZOMOS
   Keymaster

   Platná právna úprava neukladá obci povinnosť vlastniť konkrétne druhy pozemkov, prípadne ich dokonca odkupovať do svojho vlastníctva. Nie všetko, čo považujeme za verejné priestranstvo, je aj vo vlastníctve obcí. Prípad, ktorý popisujete, nie je na Slovensku ojedinelý, naopak je možné sa s ním stretnúť stále častejšie. Existujú subjekty, ktoré z rôznych, možno menej tradičných dôvodov, vykúpia práve takéto pozemky s vcelku jasným cieľom. Je to dôsledok prístupu k pozemkovému vlastníctvu z minulosti.
   Na druhej strane zákon ani nezakazuje obci takéto pozemky odkúpiť. Bolo by však otázne, či by išlo o hospodárne nakladanie s majetkom obce (a tiež, či obec nevie peniaze na to určené využiť na užitočnejšie) a či je daný verejný záujem, keďže podľa všetkého je tu skôr daný práve primárne záujem vlastníkov rodinných domov (a teda, aby bol problém „prenesený“ na samosprávu).

  • #5432
   Patricia
   Účastník (Participant)

   Spomínaná súkromná osoba je zároveň aj poslancom obecného zastupiteľstva v danej obci kde sa pozemky nachádzajú. Je v poriadku keď sa spraví zámenná zmluva na pozemok alebo sa pozemok odkúpi? Ďakujem

   • #5446
    ZOMOS
    Keymaster

    Zákon nezakazuje, aby obec vysporiadala takýto pozemok hoci poslanec obecného zastupiteľstva je v tom priamo zainteresovaný (zbaví sa problému, ktorý zaňho bude musieť vyriešiť obec). Na poslanca obecného zastupiteľstva sa nevzťahujú ani obmedzenia a povinnosti podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (o konflikte záujmov).
    Na druhej strane poslanec je podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení povinný obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Preto musí byť o to prísnejšie posudzovaná taká jeho požiadavka, aby nezneužíval to, že len vďaka tomu, že je poslancom zastupiteľstva, ktoré jediné o tom môže rozhodnúť, si vie zabezpečiť preňho výhodné riešenie.
    Treba však tiež povedať, že obec nie je povinná takú požiadavku kladne vyriešiť a ak predsa len poslanec chce, aby obec pozemok vysporiadala (napr. odkúpila), môže taký návrh predložiť obecnému zastupiteľstvu sám, kde bude musieť verejne čeliť otázkam, aký zmysel to má pre obec a či si tým nechce len na úkor obce vyriešiť svoj (nie obecný) problém.

Ukázať 2 vlákna odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.