Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5066
   Gejza
   Účastník (Participant)

   Ako o.z. sme žiadali Spoločný úrad samosprávy (SÚS) byť účastníkom územných a stavebných konaní v našom katastri, kde pôsobíme v súlade s predmetom našej činnosti. SÚS požaduje, aby sme sa hlásili pre každý prípad zvlášť. Avšak nie všetky konania boli vyvesené na nástenke ObÚ. Ako postupovať?

  • #5068
   vd
   Účastník (Participant)

   Začnem trochu zo širša.

   SÚS nie je subjektom práva, nemá zverené právo rozhodovať, ani o tom, kto a ako si má uplatniť požiadavku na účasť v konaniach.
   Subjektom práva je každá z obcí, ktorá uzatvorila dohodu o SÚS, ktorý pre ne zabezpečuje výkon odborných činností a prípravu rozhodnutí.
   SÚS je spoločnou úradovňou (kanceláriou). Nič viac a nič menej.

   Postup pre prípad, ktorý sa popisuje, nie je upravený zákonom.
   Zákon jednoznačne predpokladá a vyžaduje oznamovať začiatok každého konania, a nielen na úradnej tabuli, ale aj na webovom sídle, ak ho majú zriadené. Pri dohode o SÚS, túto povinnosť má plniť obec aj SÚS.

   Odporúčam skúsiť uplatniť takú žiadosť v každej z obcí a požiadať o potvrdenie / schválenie postavenia účastníka alebo uvedenie zákonných dôvodov, pre ktoré je nevyhnutné sa prihlasovať jednotlivo.
   Súčasne by som zvážil podanie okresnému úradu v sídle kraja, a je to v súvislosti výlučne konaní spadajúcich pod stavebný zákon, alebo ministerstvu vnútra, ak je to aj v súvislosti s inými konaniami, teda všeobecne podľa správneho poriadku a jeho § 14 ods. 2, podľa ktorého
   Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.

Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.