Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5422
   Patricia
   Účastník (Participant)

   Na OÚ bol do obecnej mailovej schránky doručený mail v predmete označený ako KONTROLÓR OBCE (nakoľko na obecnej stránke nebol uvedený priamy kontakt na kontrolóra a obsah mailu bol adresovaný jemu). Pracovníci úradu mail otvorili, následne vytlačili a informácie obsiahnuté v maily rozprávali ostatným občanom. K adresovanej osobe (kontrolorovi obce) sa obsah mailu dostal až na druhý deň aj to už vo vytlačenej podobe. Je postup pracovníkov správny? Nebol porušený zákon o listovom tajomstve nakoľko v predmete bol konkrétne určený danej osobe aj keď adresovaný na spoločnú mailovú adresu úradu?
   Ďakujem za odpoveď

  • #5423
   Zdenka Menhartova
   Účastník (Participant)

   Dobrý deň,
   § 5 zákona o 410/2015 o správe registratúr upravuje triedenie a otváranie zásielok. Neotvorené sa odovzdávajú adresátom neelektronické zásielky v prípade, že je súkromná (meno je nad označením úradu, zásielky označené ako neotvárať, či nepatriace úradu). Na elektronické zásielky sa to nevzťahuje.
   Prijímanie elektronických zásielok upravuje §2, kde podateľňa kontroluje obsah, formát, bezpečnosť a možnosť zobrazenia.
   Obsah zásielky je úradný a treba s ním ako takým nakladať, vrátane zachovania mlčanlivosti o jej obsahu a všetkých pravidiel GDPR. V prípade, že sa obsah spisu stal verejným, obráťte sa na úrad so žiadosťou o prešetrenie podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. Túto je orgán povinný prešetriť do 60 pracovných dní. Podľa výsledku by som riešila, ako postupovať ďalej.
   V každom prípade, s citlivými záležitosťami odporúčam obracať sa na kontrolóra v písomnej podobe s označením obálky, prípadne osobne.

Ukázať 1 vlákno odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.