Ukázať 2 vlákna odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5140
   Aneta Zelenkova
   Účastník (Participant)

   Na môj podnet polícia rieši prípad ohľadne Obce Jelšovec.Bola som za vyšetrovateľom, ktorý mi zdelil, že prípad je v štádiu riešenia a nemôže mi podať žiadne informácie. Ako by som zistila, či je ešte prípad v riešení alebo aký je výsledok riešenia ?

  • #5141
   Jozef Baksa
   Účastník (Participant)

   Oznamovateľ, ak nie je zároveň poškodený, má okrem iných práv ustanovených týmto zákonom právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie a predkladať dôkazy. Oznamovateľ nemá právo nahliadať do spisu.
   Oznamovateľovi je doručované každé uznesenie , ktorým sa vyšetrovanie končí ( § 197 TP, § 214 TP, § 215 TP, § 228! TP ) a tento je oprávnený podať sťažnosť. Takže to, že sa vyšetrovanie ukončilo sa oznamovateľ dozvie z uznesenia.

  • #5142
   Jozef Baksa
   Účastník (Participant)

   § 179 Trestného poriadku Oznamovanie uznesenia

   Uznesenie treba oznámiť osobe, ktorej sa priamo dotýka, ako aj osobe, ktorá naň dala svojím návrhom podnet; uznesenie súdu sa oznámi aj prokurátorovi. Oznámenie sa robí buď vyhlásením uznesenia v prítomnosti toho, komu treba uznesenie oznámiť, alebo doručením rovnopisu uznesenia.

Ukázať 2 vlákna odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.