Dvonč, Rybárik, Vaľová. Odchádzajúci primátori žiadajú tisíce za nevyčerpané dovolenky

Nadmerná pracovná vyťaženosť alebo obyčajný kalkul? Veľa odchádzajúcich primátorov žiada preplatiť nevyčerpané dovolenky. Nejde o žiadne drobné. Slovenské samosprávy im vyplácajú poriadne tučné sumy, ide o tisíce eur, ktoré by mohli využiť na verejnoprospešné účely.

 

Dvonč, Rybárik, Vaľová. Odchádzajúci primátori žiadajú tisíce za nevyčerpané dovolenky

Aj exprimátorka Humenného Jana Vaľová by chcela, aby jej preplatili nevyčerpanú dovolenku.
Autor fotografie: Peter Ličák

Podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest má šéf samosprávy právo na náhradu dovolenky za predchádzajúci rok, ak si nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku. Musí však o tom rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Konečná suma sa vyráta podľa priemerného platu.

Redakcia Život zmapovala situáciu v hlavnom meste, krajských a okresných mestách. Vo väčšine miest, kde nastala zmena vo vedení, odchádzajúci primátori žiadali preplatiť nevyčerpanú dovolenku.

Potom sme našli aj mestá, kde čakajú, ako sa dnes už bývalý primátor zachová a či doručí samospráve žiadosť o preplatenie. Ide napríklad o Žilinu. V iných mestách, napríklad v Pezinku, poslanci ešte len budú rozhodovať, či mesto preplatí 17 dní nevyčerpanej dovolenky.

Naďabili sme aj na prípad, keď si primátor síce vypísal dovolenkový lístok, ale pracoval, stalo sa to v Senci. Vo väčšine miest poslanci bez jediného slova odklepli tučné sumy odchádzajúcim primátorom. V nejednom prípade išlo o nevyčerpanú dovolenku až za 2 roky!

Keď sme sa na jednotlivé mestá a dnes už bývalých primátorov obrátili s otázkou ohľadom tejto témy, reakcie boli rôzne, poväčšine negatívne. V Komárne sa nás dokonca prednosta na mestskom úrade pýtal, či nie sme náhodou zvedaví aj na číslo topánok bývalého primátora.

Zdroj: Život

Mesto má škodu

Najrušnejšie bolo v tomto prípade v 6-tisícovom meste Rajec v Žilinskom kraji. Odchádzajúci primátor Ján Rybárik ešte pred výmenou moci stihol zvolať staré mestské zastupiteľstvo. Dosluhujúci poslanci mu odhlasovali preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 51 dní, čím si dnes už bývalý primátor prilepšil o sumu vo výške 5 430 eur.

Nie všetci volení predstavitelia mesta sa stotožnili s takýmto postupom. Niektorí dokonca ani neprišli na zasadnutie mestského zastupiteľstva, aby nebolo uznášaniaschopné. Tento zámer však nevyšiel, Ján Rybárik mal v zastupiteľstve aj tak dostatok priaznivcov.

„Argumentoval tým, že musel byť na úrade kvôli podpisovaniu rôznych zmlúv. Lenže tie predsa nepodpisoval každý deň. Ak by dovolenkoval, bol tam ešte jeho zástupca a prednosta mestského úradu. V meste nám chýbajú parkovacie miesta, v rozpočte sme nevedeli nájsť 4 000 eur na kúpu strojov na cvičenie, ľudia by chceli mať na obidvoch sídliskách outdoorové ihriská,“ vysvetlil nám jeden z poslancov Bohuslav Gelatka, na čo by mohli v Rajci použiť viac ako 5 000 eur.

Jeho poslanecká kolegyňa Zuzana Žideková dokonca listom vyzvala nové vedenie mesta, aby v tejto veci konalo. Ján Rybárik totiž porušil zákon. O jeho dovolenke mali rozhodovať až noví poslanci.

„Nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky totiž vzniká až po skončení funkčného obdobia. Došlo k nezákonnému obohateniu sa a mestu vznikla škoda, ktorú by malo vymáhať,“ vysvetlil predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska Peter Uhlár.

„Pracovali ste niekedy ako primátorka? Nie, tak to neviete posúdiť,“ takto podráždene reagoval Ján Rybárik, keď sme ho oslovili.

Ján Rybárik z mesta Rajec (na snímke v strede) podľa odborníka porušil zákon.

Zdroj: Archív mesta Rajec

Ako ďalej povedal, vďaka tomu, že pracoval a nedovolenkoval, pritiahol do mesta nemalé peniaze. To, že porušil zákon, si vôbec nepripúšťa, podľa neho iba predchádzajúce mestské zastupiteľstvo mohlo objektívne posúdiť, prečo nemohol vyčerpať až 51 dní dovolenky.

Podľa zápisnice z mestského zastupiteľstva uviedol, že nemal na dovolenkovanie čas pre pracovnú vyťaženosť a realizáciu rôznych projektov, ako je výstavba 33 bytov na Hollého ulici, siedmich bytových jednotiek na ulici Zakamenica, chodníka Rajec – Šuja. Čas venoval projektom cezhraničnej spolupráce, pozemkovým úpravám, zbernému dvoru, či rekonštrukcii haly v centre mesta.

Zaťaté zuby

Ján Rybárik je podľa našich zistení slovenským primátorským rekordérom v počte dní nevyčerpanej dovolenky, na druhom mieste je bývalý primátor Rožňavy Pavol Burdiga. Nevyčerpal 50 dní dovolenky, čím si polepšil o sumu 5 800 eur.

Gemer patrí medzi takzvané slovenské hladové doliny, o to viac prekvapuje postup bývalého primátora, ale aj poslancov, ktorí mu preplatenie takejto sumy odklepli.

„Hlasoval som za, ale so zaťatými zubami. Dlho sme sa my, poslanci radili, ako postupovať. Z obavy pred možným súdnym sporom sme sa nakoniec dohodli, že ustúpime. Na druhej strane, naša legislatíva je, žiaľ, taká, že nikto nie je schopný skontrolovať, či primátori a starostovia naozaj pracovali bez dovolenky.

Záleží na morálke každého z nich, ako sa zachová. Dostávajú predsa veľmi slušné odstupné, ani jeden z nich po skončení funkčného obdobia nie je sociálny prípad, preto nechápem tie snahy o preplatenie nevyčerpanej dovolenky,“ vysvetlil nám predseda finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave Ivan Kuhn.

Pavol Burdiga vylučuje, že by si dovolenku šetril zámerne.

Zdroj: TASR

Pavol Burdiga reagoval: „Určite som si nesporil dovolenku zámerne, aby som na tom zarobil. Pracoval som pre Rožňavu na úkor svojho voľného času aj zdravia, nehanbím sa za to, že mi mesto preplatilo nevyčerpanú dovolenku. Poslanci mali slobodnú vôľu v rozhodovaní.“

Zastal sa ho

Bývalý primátor krajského mesta Nitra Jozef Dvonč síce nevyčerpal „iba“ 38, 5 dni dovolenky, od mesta však dostal sumu vo výške približne 6 000 eur vzhľadom na jeho plat. V porovnaní so svojimi kolegami z ostatných slovenských samospráv dopadol najlepšie.

V oficiálnom stanovisku uviedol, že sa nebude k tejto téme vyjadrovať, v telefonickom rozhovore sa však poriadne rozčúlil.

„Viete si predstaviť prácu primátora v krajskom meste? Je to práca od nevidím do nevidím a na dôvažok treba byť 24 hodín v strehu. Vy novinári práve takýmito článkami štvete ľudí a posielate ich do ulíc. Kvôli novinárom už nikto nebude chcieť byť politikom.“

Poslanec Miloš Dovičovič patril v minulom volebnom období k najväčším kritikom vtedajšieho nitrianskeho primátora. V prípade nevyčerpanej dovolenky sa ho však napodiv zastal, vysvetlil nám, že v Nitre bolo na radnici veľa práce pre výstavbu strategického parku, v ktorom sídli automobilka Jaguar Land Rover, preto poslanci uznali, že primátor zrejme naozaj nestihol dovolenkovať.

Jozef Dvonč (na snímke vľavo) si prilepšil približne o 6-tisíc eur.

Jozef Dvonč (na snímke vľavo) si prilepšil približne o 6-tisíc eur. Zdroj: TASR

Nevypísaná dovolenka?

Na Slovensku sme našli aj zopár miest, kde boli poslanci veľmi kritickí a rozhodli sa, že ich primátorom za nevyčerpanä dovolenku neodklepnú ani cent. Takéto samosprávy sa však dajú zrátať na prstoch jednej ruky. Stal sa tak napríklad v Ilave aj na východe Slovenka, vo Svidníku.

Podľa zápisnice z mestského zastupiteľstva jeden z poslancov Ján Vook zo Svidníka uviedol: „Počas letných prázdnin sa tvrdilo, že bývalý primátor je na dovolenke. Možno aj bol, ale nie na vypísanej. Dovolenku pán primátor nečerpal ani po voľbách, keď už bolo rozhodnuté, kto bude stáť na čele mesta. Z právneho hľadiska je síce možno schváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenky, ale nie z morálneho.“

O preplatenie nevyčerpanej dovolenky žiadala aj bývalá primátorka Humenného Jana Vaľová, ani ona však nenašla pochopenie u poslancov. Išlo až o 47 a pol dňa a sumu vo výške 1 032,38 eur. Tak ako ostatní primátori aj ona vo svojej žiadosti uviedla, že nedovolenkovala pre pracovnú vyťaženosť.

„Za 8 rokov ma zastavila kopa ľudí, ktorí sa dožadovali navštíviť pani primátorku, a nepodarilo sa im to. Málokedy bola na úrade,“ argumentoval poslanec Martin Ruščanský.

Mestské zastupiteľstvo nakoniec nerozhodlo, poslanci poverili hlavnú kontrolórku preveriť opodstatnenosť počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Ide vybavovať

Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa pokladá za komunitu aktívnych bojovníkov proti korupcii na úrovni samospráv.

Na margo nevyčerpaných primátorských dovoleniek predseda Peter Uhlár uvádza: „Bolo by to v poriadku, ak by zastupiteľstvá pristupovali k preplácaniu dovolenky racionálne. Odpočinok je dôležitý hlavne pre zdravie. Starosta by si tak mal vyčerpať dovolenku v priebehu roka vo vlastnom záujme. Keďže však starostovia nemajú presne určenú pracovnú dobu, môžu si oddýchnuť aj v priebehu roka, často bez oficiálneho čerpania dovolenky.

Neexistuje účinný mechanizmus kontroly čerpania voľna starostami a primátormi. V menších samosprávach je bežné, že starosta pracovníkom povie, že ide do mesta vybavovať, vezme si služobné auto a môže hoci aj „dovolenkovať“. Zastupiteľstvo by preto malo dôsledne posúdiť, či skutočne nebolo možné, aby voľno starosta vyčerpal. V realite sa však so zamietnutím tejto požiadavky stretávame zriedka. V súčasnosti, kedy starostom patrí aj nadštandardné odstupné, tak mnohí odchádzali s balíkom, ktorý mohol presiahnuť ročný príjem niektorých občanov. Preplácanie nevyčerpanej dovolenky je neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov.“

Stavovskou organizáciou primátorov a starostov je Združenie miest a obcí Slovenska, preto sme ich oslovili s otázkou, aký majú názor na počínanie svojich členov, ktoré sa opakuje každé volebné obdobie. Hovorca Michal Kaliňák nám v stručnej odpovedi uviedol, že v tejto veci rozhodujú výlučne poslanci v intencii zákona.

Autor článku: Erika Szalayová, ŽIVOT

Článok sme zverejnili so súhlasom vydavateľa. Originál nájdete tu

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *