Vzdelávanie – Skalka – 19. 7. – 21. 7. 2019

Minulý víkend sa uskutočnil 16. ročník seminára Verejná kontrola miestnej samosprávy, ktorý organizuje Transparency International Slovensko. Členovia nášho združenia boli aktívnymi účastníkmi i lektormi, preto prinášame malé poohliadnutie.

Podujatie odštartovala diskusia medzi Vladimírom Špánikom (dlhoročný predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska – ZOMOS, dnes predseda Správnej rady ZOMOS) a Michalom Sýkorom (bývalý predseda Združenia miest a obcí Slovenska – ZMOS, starosta obce Štrba). Obaja aktéri si na úvod prešli kvízom, ktorý je súčasťou TRANSPARENCY akadémie a diskusia sa rozbehla v priateľskom duchu. V mnohých momentoch však bolo cítiť odlišné nazeranie hlavných aktérov diskusie na stav miestnych samospráv. Otázky a pripomienky z publika poukazovali na dlhoročne nelichotivé fungovanie mnohých metských i obecných samosprávach, ale aj na dlhodobé uberanie  kompetencií poslancom v porovnaní s postupne narastajúcimi kompetenciami starostov a primátorov.

Nové média v úsilí o férovejšie a otvorenejšie mestá a obce bol názov sobotňajšej, veľmi poučnej prednášky, ktorá však zároveň čiastočne odzrkadlila i stav našej spoločnosti. Politológ, analytik Úradu ŽSK a člen ZOMOS Ivan Rončák prednášal na tému Hodnota za peniaze v samospráve a otvorené dáta vo verejnej kontrole. Poslucháčov oboznámil so zoznamom verejne dostupných registrov a databáz a zároveň prezentoval, ako získavať dôveryhodné výsledky a používať kritické myslenie.

Výsledkom workshopov v menších skupinkách bolo aj sieťovanie poslancov, novinárov a aktívnych občanov, ktorí si mohli odniesť inšpiráciu a konkrétne rady pre mediálnu komunikáciu. Skúsenosti a informácie o nakladaní s majetkom miestnych samospráv zhrnul Vladimír Pirošík (odborník na komunálne právo, člen ZOMOS) a v neposlednom rade sa účastníci dozvedeli o problémoch a možných riešeniach v najmenších obecných samosprávach od Vladimíra Špánika (predseda Správnej rady ZOMOS, poslanec Obecného zastupiteľstva vo Vinodole). Prednášky o školstve a etických dilemách v samospráve priniesli veľa zaujímavých poznatkov a podnecujúce impulzy sa ponúkali pri vytváraní fiktívnej komunikačnej kampane, ktorá mala zmobilizovať obyvateľov imaginárneho mestečka.

Každoročne je dôležitou pridanou hodnotou tohto seminára spájanie ľudí rovnakého hodnotového nastavenia vo vzťahu k našim samosprávam. Spoznali sme mnoho nových ľudí, vypočuli si i veľa nelichotivých samosprávnych príbehov a rozrástli sa o nových záujemcov o členstvo v ZOMOS. Aktivizmus u občanov Slovenska narastá, ľudia sa čoraz viac prebúdzajú a zaujímajú o dianie vo svojich vlastných miestnych samosprávach, majú chuť vzdelávať sa, deliť sa o skúsenosti a hľadať možné riešenia mnohých netransparentných procesov a javov v samospráve.

zdroj: https://transparency.sk/sk/na-tradicnej-skalke-sa-stretlo-40-aktivistov-komunalnych-poslancov-a-novinarov/

Vďaka patrí všetkým diskutérom, lektorom, účastníkom a organizačnému tímu TIS, za skvele odvedenú prácu, ktorej výsledkom je ďalší krok smerom k väčšej otvorenosti a transparentnosti miestnych samospráv na Slovensku.

Prítomnosť našich členov sme zužitkovali aj na interné pracovné stretnutie, na ktorom sme sa venovali témam pripravovaného e-learningu, práci na metodike hodnotenia rebríčka transparentnosti obcí, štatútu ceny ZOMOS pre malé samosprávy a ďalším aktivitám, ktoré sú súčasťou projektu ’Zorientuj sa v samospráve’. Projekt ’Zorientuj sa v samospráve’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Peter Uhlár

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *