Rozhodnutie ústavného súdu – obec Keť

Obec Keť zaznamenala ďalší krok na ceste k lepšej samospráve. Po odvolaní starostu Pétera Molnára v referende konanom dňa 21.4.2018 im bolo doručené rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktoré potvrdilo ich Rozhodnutie o uložení pokuty starostovi obce za porušenie zákona o ochrane verejného záujmu.
Starosta Mgr. Molnár Péter, uzavrel dve nájomné zmluvy na pracovný stroj Bobcat 553, ktorého vlastníkom bol sám, ako súkromná osoba. Obe na dobu určitú s trvaním kratším ako rok. Hlavná kontrolórka na podnet prokurátora kontrolovala zákonnosti týchto nájomných zmlúv obce a zistila, že žiadna dokumentácia o prevádzke stroja ani výkaz prác nie je evidovaná. Za kontrolované obdobie bolo vyplatené nájomné spolu 10 000,- €, do konca roka 2017 to činí spolu 11 750,- €.
Na základe toho začalo OZ konanie vo veci ochrany verejného záujmu, ktoré úspešne ukončilo rozhodnutím 27.12.2017, v ktorom udelilo starostovi pokutu vo výške 18.060,- eur, čo je dvanásť mesačných platov.
Starosta sa vo veci odvolal na ústavný súd s argumentami týkajúcimi sa jeho práva na uzatváranie krátkodobých zmlúv a napádal tiež lehoty konania, či formálne nedostatky rozhodnutia.
Veľmi nás potešilo rozhodnutie ústavného súdu, ktorý sa v prvom rade zaoberal podstatou veci a prijal všetky vysvetlenia týkajúce sa nedostatkov. Najmä preto, že vznikali tým, že vtedy ešte úradujúci starosta neplnil svoje povinnosti týkajúce sa zverejňovania či nepodpisoval uznesenia OZ.
Zverejňujeme celé uznesenie Ústavného súdu SR v ktorom sú uvedené všetky argumenty starostu obce, pretože je to zaujímavé a poučné čítanie. Miestami aj zábavné.

Uznesenie ÚS SR – Keť 1. časť
Uznesenie ÚS SR – Keť 2. časť
Uznesenie ÚS SR – Keť 3. časť

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *