#5941
ZOMOS
Keymaster

Dobrý deň, kontrolór obce má právo nahliadať do všetkých dokumentov. Výber daní je originálnou kompetenciou samosprávy. Predpokladám, že ho bude zaujímať okrem formálnej stránky najmä úspešnosť výberu, výpočet a tiež postup obce pri vymáhaní pohľadávok. Veresová