#5918
ZOMOS
Keymaster

Dobrý deň. Znamená to, že pozemok nadobudol od obce ako poslanec? Vtedy to nikomu nevadilo? A tie garáže prenajíma ako FO? Alebo je konateľom nejakej spoločnosti?
Napadnúť prevod pozemku môže ktorýkoľvek občanov obce do 1 roka od prevodu. Viac nájdete v zákone o majetku obcí 138/1991 Z.z. Ale osobitným zreteľom je to v poriadku, ak bol dodržaný postup a zverejnenie zámeru.
veresová