#5632
ZOMOS
Keymaster

Hlavný kontrolór je často diskutovaná téma. Zo zákonnej úpravy vyplýva, že je nástrojom zastupiteľstva. Zároveň je však aj zamestnancom obce. Každý konflikt medzi orgánmi sa prejavuje aj na výkone kontrolnej činnosti a jedna zo strán nie je spokojná. Aj preto kontrolóra zákon chráni pred neoprávneným skončením funkcie. Jeho odvolanie podlieha pravidlám. V meste Šaštín-Stráže vydal proti uzneseniu o odvolaní HK protest prokurátor a pomenoval chyby v procese odvolávania. Prečítať si ho môžete TU