#5611
ZOMOS
Keymaster

Právo robiť si zvukový či obrazový záznam obecného zastupiteľstva vyplýva z ústavy, ešte stále sa však občas spochybňuje. Viac o tom nájdete tu