#5447
peterK
Účastník (Participant)

Dobrý deň, absolvoval som ZOMOS elearning. Zaujala ma informácia, kedy možno odvolať hlavného kontrolóra obce:
Podľa zákona 369/1990 Zb. §18a ods. 9-c: uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
– Aké a komu predkladá kontrolór čestné prehlásenie podľa § 18 ods. 1? Aký zákon sa mysli pri § 18 ods. 1, keď že v zákone 369/1990 som nenašiel zmienku o čestnom prehlásení.
– Komu, kedy, v akom rozsahu predkladá údaje o majetkových pomeroch?
Ďakujem.