#5446
ZOMOS
Keymaster

Zákon nezakazuje, aby obec vysporiadala takýto pozemok hoci poslanec obecného zastupiteľstva je v tom priamo zainteresovaný (zbaví sa problému, ktorý zaňho bude musieť vyriešiť obec). Na poslanca obecného zastupiteľstva sa nevzťahujú ani obmedzenia a povinnosti podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (o konflikte záujmov).
Na druhej strane poslanec je podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení povinný obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Preto musí byť o to prísnejšie posudzovaná taká jeho požiadavka, aby nezneužíval to, že len vďaka tomu, že je poslancom zastupiteľstva, ktoré jediné o tom môže rozhodnúť, si vie zabezpečiť preňho výhodné riešenie.
Treba však tiež povedať, že obec nie je povinná takú požiadavku kladne vyriešiť a ak predsa len poslanec chce, aby obec pozemok vysporiadala (napr. odkúpila), môže taký návrh predložiť obecnému zastupiteľstvu sám, kde bude musieť verejne čeliť otázkam, aký zmysel to má pre obec a či si tým nechce len na úkor obce vyriešiť svoj (nie obecný) problém.