#5423
Zdenka Menhartova
Účastník (Participant)

Dobrý deň,
§ 5 zákona o 410/2015 o správe registratúr upravuje triedenie a otváranie zásielok. Neotvorené sa odovzdávajú adresátom neelektronické zásielky v prípade, že je súkromná (meno je nad označením úradu, zásielky označené ako neotvárať, či nepatriace úradu). Na elektronické zásielky sa to nevzťahuje.
Prijímanie elektronických zásielok upravuje §2, kde podateľňa kontroluje obsah, formát, bezpečnosť a možnosť zobrazenia.
Obsah zásielky je úradný a treba s ním ako takým nakladať, vrátane zachovania mlčanlivosti o jej obsahu a všetkých pravidiel GDPR. V prípade, že sa obsah spisu stal verejným, obráťte sa na úrad so žiadosťou o prešetrenie podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. Túto je orgán povinný prešetriť do 60 pracovných dní. Podľa výsledku by som riešila, ako postupovať ďalej.
V každom prípade, s citlivými záležitosťami odporúčam obracať sa na kontrolóra v písomnej podobe s označením obálky, prípadne osobne.