#5389
ZOMOS
Keymaster

Nie – platy zamestnancov sú chráneným údajom. Výnimku tvoria vedúci zamestnanci – podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona 211/2000 Z.z.