#5388
Maja
Účastník (Participant)

Dobrý deň!
K horeuvedeným informáciám by som sa chcela opýtať, či je obec povinná poskytnúť mzdové ohodnotenie zamestnancov OÚ na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
Ďakujem