#5378
Adrian
Účastník (Participant)

Dobrý den

Chcel by som sa informovať, či postupovala starostka obce správne nakoľko mi odmietla umožniť kontrolu VO ako poslancovi , ktoré boli ukončené a prerokované v OZ , kde OZ zaviazalo starostku obce k zazmluvneniu víťaznej firmy. Na otázku prečo mi to neumožní odpoveď ešte doťahujeme iste kroky a potom ti to umožníme. Ďalšou perličkou bolo, že budem môcť nahliadnuť do VO , až keď zverejní zmluvu a na to má 3 mesiace. Kontrolu som žiadal z dôvodu, keď firma vyhrala Vo , OZ odsúhlasil VO zmluva bola podpísaná práce prebehli ale sa nedorobili ani 5 mesiacov po zaplatení. Po iniciovaní kontrolného dňa mi pani starostka na ceste ukázala VO , kde som zistil že na VO sa prihlasujú tie isté firmy a vyhráva jedna z nich s pravidelnosťou a to aj v inom meste. Keď som si chcel odfotiť poradie a vysúťaženú cenu, bolo mi to odopreté , že vraj nemám na to právo. Vrchol ľadovca bolo, keď mi oznámila že ona v zmysle zákona ani nemusela robiť VO ale mohla zákazku zadať priamo, dozaista má na to právo, ale potom načo sa hrá na pani transparentnú?
Postupovala pani starostka v zmysle zákonov ? Môže mi odoprieť si vykonať odpis kópie alebo fotku z VO ?..

Ďakujem s pozdravom