#5308
Marian_M
Účastník (Participant)

Dobrý deň §
Zistil som, že uvádzaný zákon č. 353/2015 Z.z. vo videu o Verejnom obstarávaní je chybný. Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti … . Správne zákon o verejnom obstarávaní je 343/2015 Z.z.. Pravdepodobne došlo k omylu.