#5208
Patricia
Účastník (Participant)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Častým javom tu však býva, že overovatelia nie sú ochotný zápisnicu podpísať, pokiaľ nie je zaznamenaná „od slova do slova“. Je v poriadku pokiaľ sa zverejní zápisnica v písomnej forme na webe aj bez ich podpisu?