#5204
predseda ZOMOS
Keymaster

Ďalší postup v čom máte na mysli?
Do doplňovacích volieb štatutárne záležitosti obce vedie zástupca, zároveň zvoláva schôdze OZ, kde zároveň hlasuje a podpisuje uznesenia OZ.
Po voľbách zvolá rokovanie OZ, kde odovzdá vedenie obce novozvolenému starostovi po zložení sľubu.