#5174
ZOMOS
Keymaster

V prípade, že v obci je dostupné zásobovanie vodou z verejného vodovodu je obec povinná v prípade jej nedostupnosti zabezpečiť núdzové zásobovanie. Na miestach, kde verejný vodovod nie je využívajú obyvatelia individuálne zdroje, najmä vlastné studne. Starostlivosť o stav studne a overenie jej kvality je však na pleciach majiteľov.
V prípade, že v obci je napr. studňa a jej vlastníkom je obec, je povinná ju riadne označiť a starať sa o ňu. V prípade, že je voda určená na pitie, musí majiteľ (v tomto prípade obec) zabezpečiť jej pravidelnú kontrolu. Kvalitu pitnej vody monitoruje a kontroluje Úrad verejného zdravotníctva. Odporúčam obrátiť sa v prípade pochybností, prípadne pri riziku verejného ohrozenia obrátiť sa na nich.
Zákon o obecnom zriadení všeobecne hovorí, že obec pri výkone samosprávy zabezpečuje zásobovanie vodou. Ale ako to zabezpečiť naozaj neviem.
Veresová, tajomník OZ

  • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 4 months používateľom ZOMOS.