#5136
predseda ZOMOS
Keymaster

Pozdravujem
Riešime veľmi podobnú situáciu so správami HK, ktoré mesto Šurany zvláštnym spôsobom odmieta sprístupniť, pritom správy HK nepatria k informáciám v tzv. utajenom režime.
Ale k podstate veci. Moje skúsenosti s okresnými úradmi, ktoré prejednávajú vec nesprístupnenia informácie povinnou osobou na žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z §21a, odsek (1), písmeno b) a postupovať by mali v zmysle zákona 372/1990 Z.z (zákon o priestupkoch) nie sú vôbec príjemné. Aj keď som niekoľkorát týmto úradom, obzvlášť prešovskému, doložil veci ako na podnose, aj tak rozhodnutie o priestupku povinnou osobou nevydali a nerozhodli o udelení sankcie, pretože sa odvolali v zmysle, že jedine rozhodnutie príslušného súdu je pre nich dôvodom na udelenie sankcie, čím sa zbavujú zodpovednosti za také rozhodnutie. Preto je asi lepšie obrátiť sa na príslušný súd (ak sa nemýlim tak je to príslušný krajský súd) a podať žalobu. Pri dnešnej zaťaženosti a rozhodovacích dobách súdov však možno očakávať, že rozhodnutie padne zhruba do dvoch rokov. S takýmto právoplatným rozhodnutím súdu sa dá od povinnej osoby danú informáciu získať, avšak po dvoch rokoch je nám už skôr nanič. Sankciu (pokutu) potom na základe takéhoto rozhodnutia súdu už priestupkový orgán na okresnom úrade udelí, nazdávam sa, že udelí pokutu povinnej osobe – obci. Všetko je na dlhú dobu.
Moje najnovšie skúsenosti s nesprístupnením informácie na žiadosť v zmysle zákona 211/2000 sú také, že som podal podnety na príslušných okresných prokuratúrach, kde teda žiadam, aby prokurátor preskúmal zákonnosť postupu tej-ktorej obce (mesta) pre nečinnosť. V tomto momente ešte nemám veľa odpovedí z príslušných prokuratúr, ale u niektorých obcí, ktoré „zanovito“ odmietali sprístupniť informácie typu rokovací poriadok, evidentne postup prokurátora zabral, informácie mi sprístupnené boli, ešte pred vydaním záverečného verdiktu prokurátora, ktorý očakávam, že skončí odložením, pretože subjekt v zmysle podania protestu v lehote na preskúmanie nezákonnosť odstránil.

  • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 4 months používateľom predseda ZOMOS.