#5135
ZOMOS
Keymaster

Cenník poplatkov nestačí vziať na vedomie. Musí ho schváliť obecné zastupiteľstvo, pretože sa týka nakladania s majetkom. To, či má byť vyvesený sa odvíja od toho, či je súčasťou VZN, Zásad o hospodárení alebo sa schvaľuje uznesením. Stretla som sa s rôznymi spôsobmi a povinnosť vyvesiť sa týka iba VZN.