#5134
ZOMOS
Keymaster

Predsedu si volí samotná komisia. Zvyčajne to býva zástupca strany, ktorá ma najviac poslancov. To, ako komisia rokuje upravuje rokovací – osobne nevidím zákonný problém, aby sa na jej zasadnutí zúčastnili bez možnosti rozhodovať aj iní poslanci. Majetkové priznania sú na vyžiadanie prístupné. Podľa mňa teda, ak rokovací poriadok neupravuje inak, je prítomnosť nečlenov komisie na rozhodnutí jej členov.
Veresová