#5125
ZOMOS
Keymaster

Dobrý deň,
obec môže tento typ sporov riešiť s odvolaním sa na § 5 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.
Takéto rozhodnutie však má účinok najmä vtedy, ak sa strany dohodnú. Obce mávajú zriadené napr. komisie na ochranu verejného poriadku, ktoré sú poverené riešením susedských sporov. Zvyčajne sa to rieši prerokovaním na obecnom úrade. Obec – ak nemá obecnú políciu – nemá možnosť situáciu účinne riešiť v zmysle tu a teraz.