#5096
Katarina Prekopova
Účastník (Participant)

Dobrý deň,
prvá zmluva bola uzavretá 1.4.2011, na dobu neurčitú na sumu 200,- eur. Tu je: http://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/dokumenty/Zmluva%20o%20poskytovan%C3%AD%20pr%C3%A1vnej%20slu%C5%BEby.pdf.
Druhá bola uzavretá 3.3.2015 na dobu 48 mesiacov na sumu 204,- eur. Tá je zas tu: http://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/files/2015-12-01-092050-10-Zmluva.pdf.
Od apríla 2011 platila obec 200,- €/mesačne, od marca 2015 sa platí 204,- €/mesačne. Na každej z faktúr, od roku 2011 až doteraz, je uvedený text: „fakturujem vám za poskytnuté právne služby za mesiac XY za rok XY v zmysle zmluvy o poskytnutí právnej služby z 1.4.2011…“ . Takže sa platí raz, v zmysle zmluvy prvej – na dobu neurčitú uzavretej, ale suma na základe zmluvy druhej, uzavretej na dobu určitú – 48 mesiacov,
Celkovo ma trápi zbytočné platenie „obecného právnika“ za žiadne úkony (teraz už 10.tym rokom) a tak by som to chcela nejako „zrušiť“.