#5078
ZOMOS
Keymaster

Nedá sa vypustiť ani jeden z bodov. Obec musí vybrať obstarávateľa územného plánu, ktorý má oprávnenie obstarávať ÚP. Zoznam je zverejnený na ministerstve dopravy. Následne je treba vybrať spracovateľa územného plánu. Spracovateľ musí mať autorizáciu SKA (Slovenskej komory architektov), ktorý následne ÚP, prípadne jeho zmeny vyhotoví. Obstarávateľ zodpovedá aj za dodržanie procesu pri územnom plánovaní, ktoré je upravené aj zákonom.