#5075
Gejza
Účastník (Participant)

V tomto konkrétnom prípade, na oznámený zámer občana (starostu) promptne reagovali ďalší občania s tým rozdielom, že každý z týchto vlastníkov priamo susediacich parciel je v kontakte s predmetnou obecnou parcelou. Definovali svoje žiadosti (zriadenia práva prechodu a prejazdu) obdobne, boli zaradené do rokovania a hádajte čo? Všetky okrem starostovej požiadavky boli zamietnuté. Teda hlasovalo sa v tej istej veci, ale naopak…