#5072
predseda ZOMOS
Keymaster

Dobrý deň Martina
S problematikou zápisníc, ktoré nekorešpondujú skutočný priebeh zasadaní zastupiteľstva, sa stretávame pomerne často. Je iba málo samospráv, ktoré akceptujú a aj uvedú pri zverejnení zápisníc pripomienky overovateľa, resp. overovateľov.
Zápisnica by mala byť vecným opisom diania na schôdzi a spôsob jej zapísania a zverejnenia je možné a aj vhodné upraviť rokovacím poriadkom tej-ktorej obce.
Avšak musím podotknúť, že zápisnicu, overovateľov a spôsob jej zverejnenia, či prípadných pripomienok neupravuje žiaden zo zákonov, v podmienkach samosprávy, zvlášť zákon o obecnom zriadení.
Ak by ste sa teda chceli niekde dovolávať spravodlivosti v zmysle diferencií medzi zápisnicou a skutočnosťou. obávam sa, že nemáte kde.
V praxi slovenských samospráv sa osvedčili tzv. komentované zápisnice, zverejnené napr. na sociálnych sietiach alebo na tlačovinách distribuovaných v obci, ako opis skutočného priebehu diania na zastupiteľstve. Takto viete argumentovať ako to skutočne prebiehalo a svoje tvrdenie podoprieť videozáznamom alebo zvukovou nahrávkou, čo dnes nie je veľkým problémom.
Zverejnením nahrávky alebo videa neriskujete žiadne porušenie zákona, nakoľko schôdze zastupiteľstva sú zo zákona verejné.
Povinnosť obcí a miest je zverejňovať uznesenia a nariadenia, ktoré boli prijaté.
Peter Uhlár