Overovanie zápisníc OZ

Som poslancom obecného zastupiteľstva. Dňa 19.9.2019 sa konalo 9. zasadnutie OZ na ktorom bola spravená zápisnica a uznesenie. Ja som bol schválený za overovateľa a do dnešného dňa som danú zápisnicu a uznesenie nepodpísal, pretože mi nebola poskytnutá na podpis. Tak isto nebola poskytnutá ani ďalším poslancom. Dňa 29.10.2019 máme 10. zasadnutie OZ. Bude sa môcť toto 10. zasadnutie uskutočniť a bude právoplatné, keďže dôjde ku kontrole uznesení z predošlého zasadnutia, ktoré nebolo podpísané?

Čítať ďalej

Odmeňovanie zástupcu starostu

Môžem poprosiť o váš názor na ďalej opísaný „problém“?

Zákon  369/1990 Zb. v platnom znení v § 13b,  Zastupovanie starostu v ods. 3) hovorí:

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Takáto formulácia znamená, že starosta musí odstúpiť časť svojich právomocí zástupcovi?
Nie je tam predsa uvedené, že môže, ale len zastupuje (bodka). A ak k tomu pridáme § 25, ods. 7)  už uvedeného zákona, dostaneme sa k tomu, že obec so 150 obyvateľmi, v ktorej starosta úraduje vo vlastnom dome a nemá ani na verejné osvetlenie, musí „odmeňovať“ aj zástupcu, hoci len symbolicky?
Nenapadlo by mi to, keby som nebol zistil u viacerých obcí, že od februára 2019 začali odmeňovať zástupcov starostu. Predpokladám, že ich niekto takto inštruoval.
Je to tak?

Čítať ďalej

Vymáhanie miestnych daní a poplatkov

Máme v obci niekoľkých neplatičov, ktorí dlžia poplatky obci už za niekoľko rokov. Obec k tomu pristupuje podľa môjho názoru dosť benevolentne. Po tom, čo neplatiči nereagujú ani na písomnú výzvu, tak mám pocit, že to obec ani ďalej nerieši. Mnohí už majú exekúcie za neplatenie splátok úverov a podobne, ale vôbec si nežijú zle (keďže pracujú po rôznych ,,fuškách“, peniaze majú, majú mobily, autá, na dome satelit,…). Ak si nevie obec s takýmito ľuďmi poradiť, je možné pohľadávky posunúť firme, ktorá sa vymáhaním pohľadávok zaoberá? Síce by obec prišla o časť peňazí z dlhov, ale môžno by sa už v niektorých ľuďoch prebudil do budúcna rešpekt k plateniu svojich záväzkov.

Aká je premlčacia lehota pri takýchto pohľadávkach? V ktorom zákone sa táto premlčacia lehota spomína? Po jej uplynutí všetky záväzky občana voči obci nenávratne zanikajú?

Čítať ďalej