Domov
ZOMOS ostro protestuje proti konaniu správkyne nútenej správy v Zemianskej Olči