Ak si dovolí v tom čase ešte úradujúci predseda Sýkora na sneme ZMOSu vyjadrovať sa kriticky k Združeniu občanov miest a obcí Slovenska- ZOMOS, znamená to asi, že sme jemu, aj celému tomuto spolku zrejme šliapli na kurie oko.

Ak si dovolí šéfredaktor Obecných novín vyjadrovať sa urážlivo o ZOMOSe, ktorý vôbec nepozná a nič o ňom nevie, je to pre mňa avízo, že veci čo sme si dali do vienka robíme dobre!

Ak si dovolí podpredseda ZMOSu v rozhlase verbálne napadnúť člena správnej rady ZOMOSu tesne pred živým vysielaním diskusie o problémoch samosprávy Slovenska vyhrážkou, nech sa neopováži napádať ZMOS, lebo môže mať problémy, tak aj tento počin o niečom vypovedá.

ZOMOS nevznikol  z neúspešných politikov, ako sme sa dočítali v Obecných novinách, ale z občanov, aktivistov a poslancov, ktorí cítia so svojimi obcami a nie je im ľahostajné počínanie niektorých starostov. Nie je im ľahostajné, že transparentné konanie je vo väčšine obcí Slovenska mizerné!

 

Ak naša činnosť vadí funkcionárom ZMOSu robíme to zrejme dobre!Nastavili sme zrkadlo nie len samotnému ZMOSu a  odkrývame  nedostatky a deformácie ktoré vznikli ignoráciou právnych predpisov v samospráve!

 

A práve preto musíme sledovať prípady porušovania zákona a informovať o nich, upozorňovať príslušné úrady na nedodržiavanie zákonov s dôrazom na samosprávu, zlepšiť vymožiteľnosť práva v samospráve, dosiahnúť sankcie za neplnenie uznesení.

 

 

Myslíte, že naše ciele sú v rozpore s morálkou, právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo sú nebodaj v rozpore s cieľmi samosprávy? Niektorí si to myslia a podľa toho sa k nám správajú a hodnotia nás!

 

Združenie miest a obcí je potrebné, ale nešťasná forma ktorá tu za 20 rokov krivila charaktery,preferovala a ochraňovala prednostne záujmy starostov a primátorov, by mala ísť do zabudnutia.

Systém,že obec zastupuje výhradne starosta resp.primátor, je dôvodom k oprávnenej nespokojnosti, nakoľko sa postupne presadzovali viac osobné záujmy týchto osôb na úkor samotnej obce.Nevšímavosť striedaná s aroganciou s ktorou sa predstavitelia aj miestnych organizácií ZMOSu stavajú k permanetným problémom,na ktoré poukazujú aktivisti,poslanci ale v poslednom čase aj ZOMOS, je dôvod prečo je stále možné vo väčšine obcí robiť veci nezlušiteľné s morálkou a zákonnosťou.
Zdravý ZMOS by samozrejme mal presadzovať požiadavky obcí voči štátu,ale odmietať progres a samotnú municipalizáciu podľa vzoru Dánska či Polska,a tvrdohlavo a dogmaticky trvať na súčasnom systéme živorenia malých obcí je cesta do pekla.Súčasný ZMOS je brzdou vývoja.Súčasne ale deklarujem nutnost existencie zdravého a neskorumpovaného združenia obcí a miest.

 

Po poslednom sneme ZMOSu,je existencia ZOMOSu,ktorý združuje nespokojných občanov,aktivistov, komunálnych poslancov, ale už aj starostov,naprosto logická.

ZMOS jednoducho na občana zabudol a preto je tu ZOMOS s občanom nie len v názve!