Smiešne mi ale pripadajú  názory  „odborníkov",že  to je demokracia!

Demokracia pre  všetkým obyvateľov obcí  v samospráve, môže byť pri  empatickom správaní sa starostov  voči všetkým obyvateľom obce!Nie je možné aby sa starosta ústretovo choval len k tým svojim. V slovenských dedinách sa tak ale deje! Tento stav nedokážu odstrániť žiadne zákony ani sankcie! Psychický teror ktorý  Združenie občanov miest a obcí -ZOMOS  registruje na základe informácií od občanov dotknutých obcí, je bežnou súčasťou mnohých jednaní zastupiteľstiev. Ale aj v bežnom živote  občanov, pri kontakte s ich voleným zástupcom nastávajú osobné ataky často nevyberavým spôsobom.

Aktivisti a poslanci ktorí  chcú obecné veci riešiť transparentne sa dostávajú pod tlak a často rezignujú uvedomujúc si  svoje ničotné postavenie voči miestnej, rokmi budovanej  samosprávnej mafii.A v súčasnosti sa dejú veci  beztrestne a  „zákonne" takýmto spôsobom aj  v obci Žehra!

 Novela zákona  o obecnom zriadení má oddeliť  ostatných obyvateľov od  rómskej osady. Možno sa podarí ich oddeliť ekonomicky, ale   neodstráni sa základná príčina  celého problému a to je nečinnosť kompetentných štátnych orgánov a potrestanie  vinníka! A niet sa tomu ani čo diviť, pretože  paradoxne za znečistenie  verejného priestranstva  vašim  psom  vám naparia bez problémov pokutu 50€, ale na starostov žehranského typu, ktorí znečisťujú svojimi špinavými intrigami celú blízku  komunitu, pokuta  ani iný trest  neexistuje.

Aj prípad Žehry  dokazuje, že  jedine dokonalá municipalizácia zbaví našu spoločnosť stoviek  parazitov ktorí  v súčasnosti beztrestne zneužívajú   zákony bez sankcií!

Požadované vzdelanie a a časovo obmedzená možnosť voľby na starostu obce,  by bol tiež krôčik k normalizácii a skultúrneniu  samosprávneho prostredia  najmä v obciach.

Ale najpodstatnejšie  sa javí  zastaviť lobistické tlaky  ZMOSu  aby sa konečne  v zákone 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  objavili aj sankcie,  ktoré by mohli byť popri ostražitých občanoch, prvou výstrahou na podobné konanie ako sa to deje nie len v Žehre.

Aj keď mám niekedy pocit,že bez výmeny obyvateľstva  sa ani to nepodarí!