Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Združenie občanov miest a obcí Slovenska

Združenie občanov miest a obcí Slovenska

ZOMOS opäť na cestách za aktivistami a poslancami zastupiteľstiev

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách.

Prvú  časť  Východ  ZOMOS Tour   sme  odštartovali  operatívnym  výjazdom   na  základe  termínu konania  zasadania   obecného zastupiteľstva v obci  Krajná Poľana a nutnosťou  riešenia zanechaných    „nášľapných mín,“  bývalou starostkou,  v jednej malej obci na východe Slovenska.

Prvá návšteva  predsedu ZOMOS,  Vladimíra Špánika  a  člena  Správnej rady  ZOMOS Zoltána Zsidó   v stredu  24. júna 2015  sa  uskutočnila  vo  Fiľakove.   Jednali   sme   o  činnosti   regionálneho  klubu ZOMOS  so sídlom  v obci Blhovce. Šéf  tohto najnovšieho klubu ZOMOS Peter Mihályi   informoval  o činnosti a zámeroch. Riešili sme aj opakované návštevy  zasadaní zastupiteľstiev v regióne a priamej pomoci občanom   v pôsobnosti Klubu ZOMOS  - Blhovce.

Zľava : Zoltán Zsidó, Vladimír Špánik, Peter Mihályi

V Blhovciach sme už skoršou osobnou návštevou zastupiteľstva, získali základné informácie o úrovni  riadenia   zasadania   zastupiteľstva  starostom,  ale  aj  o úrovni  poznania  svojich  povinností  a  práv mnohých  poslancov  obecného zastupiteľstva.  Aj  v  tomto  prípade   sme  zistili, ako  je dôležité, aby  poslanci poznali  znenie  zákona  369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  a ako dokážu uplatniť svoje práva na obhajobu záujmov  obyvateľov obce.
Regionálny klub ZOMOS  - Blhovce   má ambíciu  pomáhať  občanom zo širokého okolia, všade tam  kde  komunikácia medzi starostom, zastupiteľstvom a občanmi  nedosahuje  kvalitu, ktorú si samospráva pre  svoju  bezproblémovú činnosť  vyžaduje. Na stretnutí sme riešili aj konkrétne postupy  Komisie pre ochranu verejného záujmu. Predpokladáme, že pomôžu aj  publikácie ZOMOS, ktoré sme na stretnutí  odovzdali predsedovi  klubu.

 http://www.zomos.sk/publikacie-zomos

 

Do pôsobnosti  Regionálneho klubu ZOMOS  – Blhovce,   patria aj obce   HodejovJesenské v ktorých sme  tiež kontaktovali miestnych  lídrov.

Pokračovali  sme  cez Maďarsko do obce Somotor, kde  sme  mali dohovorené  stretnutie s poslancom  Obecného zastupiteľstva  Erikom Trellom.

         Pozícia jediného poslanca zastupiteľstva   v opozícii nie je jednoduchá, aj keď   samozrejme,  za rozumné návrhy uznesení,  bez problémov hlasuje.  Problémom  je,  že  starosta   rozdával  poslancom odmeny nezákonným spôsobom a výsledkom je  jeho trestné stíhanie, ktorého následkom je  „štandardná“   nepriateľská  atmosféra,  so  všetkými  negatívnymi  dopadmi  na  prácu  zastupiteľstva a komunikáciu so starostom.


Aj  v  Somotore  sú  vytvorené  p odmienky  pre  prácu  Klubu ZOMOS  tak,  aby  obyvatelia  vnímali  lepšie  podstatu  svojej samosprávy  a  neboli   k veciam   verejným  ľahostajní.   Stretnutie  s  Erikom  nám potvrdilo,  že   sú spôsoby  ako  vzbudiť  záujem o samosprávu a aktivovať ľudí, aby vyvíjali tlak na svojich poslancov  a starostu.


Erik Trella, poslanec OcZ Somotor počas  diskusie s členmi ZOMOS

 

Počas  večera  sme   hovorili aj o obciach, kde   sa aktivistom ZOMOS podarilo  v posledných voľbách  presadiť sa  do starostovských pozícií, resp. kde aktívne a  úspešne pomáhali   novým  kandidátom, nie len na starostu, ale aj do obecných zastupiteľstiev. Naše skúsenosti hovoria,  že presvedčiť ľudí aby  sa zaujímali o chod samosprávy, zúčastňovali sa  zasadaní zastupiteľstiev  a aktívne na nich   poukazovali na možné zlepšenia nie je  jednoduché.  Strach  z  nepríjemností,  ohovárania, ale  často aj  priameho  poškodzovania   záujmov   kritikov   starostov,  anonymné o sočovanie až po fyzické násilie  a poškodzovanie majetku  sú ťažkými bariérami  ktoré brzdia  aktivity  občanov v samospráve.

Príbeh  Bielej vrany, zamestnankyne obce  Ruská okr. Michalovce  ktorá  dokázala poukázať na nezákonné praktiky bývalého starostu za cenu straty zamestnania a jej spoločenského dehonestovania ex starostom,  je  príkladom,  že pri  osobnej statočnosti,  podpore  rodiny  a  časti obyvateľov obce sa  stávajú  aj veci takmer neuveriteľné.

 

Starostka obce Ruská, Erika Lakatošová, so zástupcami ZOMOS.

 

Dnes  je  Erika Lakatošová starostkou  obce Ruská.  Obyvatelia  tejto obce  zhodnotili  vo  voľbách jej  čestné konanie a občiansku statočnosť, zvolením   do  funkcie  starostky.  Dnes  ako  mnoho  iných nových  starostov rieši  problémy,  ktoré  jej   bývalé  vedenie  zanechalo.  Nemohli sme ju nenavštíviť a nehovoriť  s ňou aj o týchto starostiach. V obci Ruská sme boli vo štvrtok 25.júna 2015
 

              V uplynulých dvoch rokoch sme v Trebišove  monitorovali  okrem iných prešľapov bývalého primátora aj  príbeh  pani  Keclíkovej a jej kvetinárstva.
Za  akt  osobnej  pomsty  sme  považovali  nezákonné  uzatvorenie  prenajatej   predajne  mestom,  na priamy  príkaz  primátora.  Zneužívanie postavenia  a  pomsta  za  občianske  aktivity  rodinného príslušníka,  vyústili  do  šikanovania  a  pokusu o zrušenie  nájomnej zmluvy. Súdy mali nakoniec iný názor a nový primátor dal veci do poriadku.
Podporovali sme  skupinu  miestnych aktivistov,  s jedným z nich,  sme sa v Trebišove  stretli a hovorili sme o súčasnej situácii a aktivitách  skupiny,  ktorá sa do značnej miery  pričinila o zmenu vo vedení mesta.

 

Vladimír Špánik  a Zoltán Zsidó (ZOMOS) pred kvetinárstvom Eva,  ktoré sa stalo symbolom  zneužívania postavenia verejného činiteľa, trebišovským primátorom Mariánom Kolesárom


Našťastie aj v tomto prípade  obyvatelia mesta pochopili, že tento muž nie hodný ich dôvery a spôsoby ktoré  prezentoval   počas svojho  funkčného  obdobia  aj  so  svojou družinou, odmenili    výmenou za  iného kandidáta.  Aj  tento  príklad   uvádzame  ako potvrdenie moci občanov pri  neignorovaní svojho volebného práva.

Večer sme absolvovali konzultácie so starostkou obce Nižný Komárnik, pani Máriou Turišinovou.
Obrovský  objem  problémov  po bývalej starostke  v tejto obci,  sa  len začína  rozmotávať  a v tomto čase   nie je možné  všetky   zistenia  zverejniť.
Samozrejme sa  do  tejto obce  budeme musieť  vrátiť.  Môžeme ale  konštatovať, že ide o exemplárny prípad zneužívania celého systému samosprávy bývalej starostky tejto malej obce.

Fotografia  už z neoficiálnej debaty a možných spôsoboch riešení v Nižnom Komárníku.

Vo štvrtok sme ešte absolvovali   zasadanie  obecného zastupiteľstva  v Krajnej Poľane. Nepochopiteľné  konanie zastupiteľstva v malej kancelárii starostu napriek   prázdnej  a funkčnej zasadačke v susedstve.  Bránenie diskutovať občanom počas  bodu  „Diskusia“  urážajúcim spôsobom, bol skutočne  smutným zážitkom, ako to nemá vyzerať.  Podivné hlasovania,  nesprávne  prijímanie uznesení do jedného, vpisovanie  osobných pocitov starostu do zápisnice, ako  realitu a iné absurdity boli smutnou vizitkou tejto samosprávy.

Pozitívne vyznelo snaženie prítomných občanov získať informácie od zle naladeného starostu. Na stretnutí  aktívnych občanov obce, po tomto  zasadaní zastupiteľstva,   sme rozobrali možnosti zastupiteľstva a je reálny predpoklad vzniku  Miestneho klubu ZOMOS, aby sme mohli aktívne podporovať  snahy  obyvateľov obce a  tento stav, spolu  s poslancami zmeniť. Príbeh pani Márie Drozdovej s manželom,  ktorým  zlomyseľné aktivity starostu obce  zabránili v pokračovaní podnikania  v objekte, ktorý si pre tento účel kúpili, sme riešili pred rokom a je potešujúce, že  napriek  obrovským problémom ktoré  postupom starostu  tejto rodine vznikli, nerezignovali a postavili sa na čelo aktívnych  obyvateľov obce a účasťou na zastupiteľstvách  sa snažia aspoň občianskym postojom veci meniť. Samozrejme, že  aj v tomto prípade platí, že deň po voľbách začína  volebná kampaň.
Aktivistom v Krajnej Poľane   prajeme úspech a tešíme sa na spoluprácu a samotnú činnosť  Klubu ZOMOS.

Starosta  obce  Krajná Poľana a zamestnankyňa obce pri  zasadaní obecného zastupiteľstva.

Občania a poslanci, natlačení v kancelárii starostu počas zasadania  zastupiteľstva v Krajnej Poľane. Starosta, zbytočne nervózny z našej prítomnosti, reagoval podráždene  na  pripomienky občanov.

Bolo zjavné, že  debatovať s občanmi v tejto  obci nie je obľúbená činnosť  samosprávy.  Poslanci zastupiteľstva  si  počas zasadania zastupiteľstva  zrejme vôbec neuvedomovali, že o ukončení   diskusie rozhoduje na návrh poslanca  zastupiteľstvo. Tie prvé a základné informácie sme  povedali priamo na zasadaní a možno povedať, že  po skončení zasadania bola už aj uvoľnenejšia  atmosféra, ktorá sa ale nedala ani zďaleka  porovnať s ovzduším na  improvizovanom stretnutí občanov  na inom mieste v obci, ktoré sa nieslo v duchu zhody a iniciatívnych  návrhov do budúcna. Neskoro v noci, sme  s radosťou konštatovali, že  základ spolupráce  občanov  s poslancami  sa podarilo položiť. Dôležité bude, aj pochopenie starostu obce, že  obec  tvoria všetci obyvatelia obce a podľa toho by sa mal volený funkcionár  aj chovať.

V piatok  26. júna sme sa zastavili cestou domov aj v obci Nemecká okr. Brezno. Aj to je obec, kde sa podarilo voličom vo voľbách vymeniť problematického starostu. Stretnutie s novým starostom Nemeckej pánom Branislavom  Čižmárikom  a poslankyne  OcZ Marcely  Kohútovej  sme venovali podobne ako v mnohých obciach, kde nastala pozitívna zmena v kresle starostu, diskusii o spôsobe likvidácie  problémov a záväzkov ktoré zanechalo bývalé vedenie obce. Získané poznatky  a závery odovzdáme prostredníctvom kontaktov Zomos,  všade tam, kde  musia nové samosprávy  podobné veci riešiť.

V Nemeckej sme sa mohli už usmievať a spokojný  úsmev na tvári  poslankyne Marcely Kohútovej, členky Zomos dokazuje, že v ich obci sa všetko na dobré obrátilo.

 

Milí priatelia,

aj táto, prvá časť cesty Východ ZOMOS Tour 2015, bola  financovaná  s projektu  https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam , ktorý  máme  zverejnený na darcovskom portáli Nadácie Pontis www.dobrakrajina.sk

Ďakujeme za Vašu podporu, na základe ktorej môžeme  prísť za vami, poskytovať pomoc a rady  všetkým, ktorí majú problém so samosprávou. Všade tam, kde starosta  zlyháva a nerešpektuje zákon o obecnom zriadení, je potrebné aby ste práve vy, ktorých sa to dotýka priamo, vedeli  zmobilizovať  ostatných,  aby si uvedomili, že  samospráva  nie je len vecou  rozhodnutí  nekompetentného starostu či zastupiteľstva a každý má možnosť  zúčastniť sa na transparentnom rozvoji svojej  obce.

Radi Vám v tom pomôžeme.

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Vladimír Špánik

Akcie dokumentu

Správni kandidáti ? Prihláste sa a uvidíme !

Projekt SGI v spolupráci s viacerými mimovládkami ktorého sa zúčastnil aj ZOMOS. 9 tém ktoré budete riešiť ako poslanci či starostovia.

Projekt Správni kandidáti je nezávislým, nestraníckym a neziskovým projektom zoskupenia občianskych združení, mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív. Jeho cieľom je uskutočniť zmeny na lokálnej úrovni v prospech efektívnejšej a otvorenejšej samosprávy. Presadzuje deväť opatrení, k prijatiu ktorých sa kandidáti a kandidátky verejne zaväzujú počas predvolebnej kampane. Následne majú 12 mesiacov na ich prijatie, s tým, že ich úspešnosť bude vyhodnocovať expertný tím a miestni aktivisti.

Akcie dokumentu

Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur

BRATISLAVA. Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) žiada poslancov, aby zrušili odstupné pre starostov a primátorov, ktorí nebudú zvolení v novembrových komunálnych voľbách. Podľa ZOMOSU by tak samosprávy mohli ušetriť až 10 miliónov eur a kompenzovať si tak výpadok podielových daní
Ak by k zmene nedošlo, december by bol podľa ZOMOSU pre rozpočty mnohých obcí "hotovou katastrofou". O výzve ZOMOS informovala členka správnej rady združenia Vanda Rybanská.

Obce dnes musia starostom a primátorom, ktorí vo voľbách svoj mandát neobhája, vyplatiť päťmesačné odstupné vo výške ich pôvodného platu. Základný plat starostu, ktorý riadi obec do 500 obyvateľov, je 1,65- násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo predstavuje 1 230 eur.

Výška platu starostov a primátorov ešte rastie v závislosti od veľkosti sídla, ktoré riadia. Pri mestách nad 100-tisíc obyvateľov tak môže narásť až na 2 960 eur, upozorňuje ZOMOS s tým, že poslanci obecných zastupiteľstiev môžu navyše starostovi schváliť odmeny až do výšky 50 percent jeho príjmu.

"Je pre nás nepochopiteľné, že v časoch šetrenia ostáva nepovšimnutá podstatná časť našej spoločnosti - samospráva. Starostovia, sa už dlhé roky potichu tešia svojim nadštandardným platom a odmenám," píše sa vo výzve adresovanej poslancom NR SR.

Poslanci by podľa ZOMOS mali zvážiť výšku koeficientov, podľa ktorých sa vypočítavajú platy starostov, ale i kritériá ich odmeňovania tak, aby zodpovedali možnostiam obcí, štátneho rozpočtu a reálnej zodpovednosti starostov.


Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5592138/zrusenim-odstupneho-starostov-mozno-usetrit-10-milionov-eur.html#ixzz13tlcXeBq

Akcie dokumentu

2.9.2010 Vzniklo Združenie občanov miest a obcí Slovenska. (ZOMOS)

Symbolicky, v deň výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, sa v obci Vinodol konalo 1. valné zhromaždenie Združenia občanov Slovenska miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

 

Občianske združenie vzniklo na podnet občanov obcí a miest z dôvodu pretrvávajúcich, prehlbujúcich sa a neriešených problémov v územnej samospráve. Jeho cieľom je prispieť k dodržiavaniu zákonov a princípov právneho štátu v obciach a mestách.


„V praxi sa často stretávame s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú  nedokonalosti zákonov, najmä zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“, zdôvodnil vznik združenia jeho predseda Vladimír Špánik z obce Vinodol. 

V niektorých  prípadoch (obce Somotor, Zemianska Olča, Brunovce, Domaníky a ďalšie) napriek medializácii a využitiu všetkých dostupných právnych prostriedkov  sa nedarí už roky bezprávny stav napraviť a prichádza k závažnému poškodzovaniu práv občanov,  zamedzovaniu realizácie výkonu mandátu obecných poslancov a vážnym stratám na obecnom majetku. Ani posledná novelizácia uvedeného zákona tento stav nevyriešila.

Preto sa členovia ZOMOS chcú obrátiť na Národnú radu SR a vládu SR s konkrétnymi požiadavkami na zmenu legislatívy, ktoré v samospráve zabezpečia dodržiavanie zákonnosti, zlepšia vymožiteľnosť práva, zaistia prehľadné, účelné a efektívne nakladanie s majetkom obcí a podporia zvyšovanie odbornej spôsobilosti predstaviteľov samospráv. Zároveň ZOMOS bude pozorne sledovať aj ďalšie prípady porušovania zákona v obciach a mestách a informovať verejnosť o stave ich riešenia zo strany kompetentných orgánov.

Akcie dokumentu

ZOMOS ostro protestuje proti konaniu správkyne nútenej správy v Zemianskej Olči

http://www.sme.sk/c/5849205/samovladcu-skrotil-stat-nezakonne.html - Tu je video zo zasadnia

ZOMOS ostro protestuje proti konaniu správkyne nútenej správy v Zemianskej Olči


            Združenie občanov miest a obcí Slovenska(ZOMOS) ostro protestuje proti postupu Ing. .J.Tomšíkovej, správkyne nútenej správy v obci Zemianska  Olča, aký predviedla počas zasadnutia miestneho obecného zastupiteľstva.


 

Svojím konaním napriek upozorneniu zástupcu ZOMOSu, že jej konanie je v rozpore  so zákonom 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení ,spoločne so starostom obce a za tichého súhlasu  miestnych poslancov:

1. Svojvoľne znemožnila účasť občanov na verejnom zasadnutí OZ  kde  oznámila, že ak  verejnosť neodíde, jednanie  zastupiteľstva bude ukončené.
2. Vyzývala na ukončenie snímania tohto zasadnutia OZ na kameru, v rozpore s nálezmi Ústavného súdu SR.

 3. Vyzývala občanov a novinárov, aby opustili zasadanie, lebo ju "osobne" ich prítomnosť vyrušuje


Nenáleží nám hodnotiť kvalitu práce, ktorú v tejto obci pre konsolidáciu ekonomickej situácie odviedla, ale protestujeme proti spôsobom, ktorými porušila zákony SR.

Verili sme a stále dúfame, že terajšia vládna garnitúra urobí všetko, aby sa skončili takéto praktiky zástupcov štátu a občan nebol permanentne odsúvaný na druhú koľaj.

ZOMOS združuje občanov, ktorí sú rozhodnutí urobiť všetko preto, aby sa podobné praktiky z nášho života odstránili.

Uvedomujeme si súčasne  aj podiel  zodpovednosti  starostu a zastupiteľstva  obce Zemianska Olča na tomto stave. Ten ale  umožnila nedokonalá legislatíva  v oblasti samosprávy, ktorá je  tak benevolentná, že umožňuje,  aby jednotlivec  vo funkcii starostu priviedol zámerne obec na pokraj ekonomického kolapsu.

O to viac nás  pohoršuje, keď  poverená odborníčka menovaná MF SR, postupuje tak, ako sme toho boli svedkami na  zastupiteľstve 12.apríla 2011v Zemianskej Olči.

Očakávame jasné stanovisko zodpovedných vedúcich pracovníkov MF SR a veríme, že budeme
verejne informovaní, ako bude MF SR v tomto prípade postupovať.

 

Akcie dokumentu

Správa

Zverejňujeme zistené obce v ktorých sa konali ustanovujúce zasadania zastupiteľstiev bezdôvodne až 11.1.2011.

Obce a mestá kde  boli  ustanovujúce zasadania zastupiteľstiev  až 11.1.2011.

  1/ Priechod, okr. Banská Bystrica

  2/ Slovenská Lupča, okr. Banská Bystrica

  3/ Veľká Lomnica, okr. Kežmarok

  4/ Oščadnica, okr. Čadca

  5/ Nová Bystrica, okr. Čadca

  6/ Šarišské Michaľany, okr. Sabinov

  7/ Zlaté Moravce

  8/ Trebišov

  9/ Bánovce nad Bebravou

10/ Sobrance

11/ Hatalov, okr. Michalovce

12/ Malčice, okr. Michalovce

13/ Dunajská Lužná, okr. Senec

14/ Gregorovce, okr. Prešov

15/ Malý Slivník, okr. Prešov

16/ Hanušovce nad Topľou, okr. Vranov n/Topľou

17/ Ďurďoš, okr. Vranov n/Topľou

18/ Veterná Poruba, okr. Liptovský Mikuláš

19/ Hertník, okr. Bardejov

20/ Tlmače, okr. Levice

21/ Čabradský Vrbovok,okr.Krupina

22/ Belá,okr.Žilina

23/Kľače,okr.Žilina
 

 

Akcie dokumentu

Nehoráznosť v obci Ruská!

(2012-06-10) ZOMOS- Združenie občanov miest a obcí Slovenska protestuje proti beztrestnému pošliapavaniu zákonnosti v obci Ruská!
Nehoráznosť v obci Ruská!

Predseda ZOMOS s pani Lakatošovou počas cesty Východ ZOMOS Tour 2012

 

Na zasadaní zastupiteľstva 8. júna 2012 nebol zastupiteľstvom potvrdený oprávnený nárok pani Eriky Lakatošovej, prvej náhradníčky na post poslankyne v tejto obci. Obecné zastupiteľstvo opakovane a napriek upozorneniu okresnej prokuratúry na nezákonný postup starostu a zastupiteľstva, odmietlo ustanoviť zákonne zvolenú pani Eriku Lakatošovú na uvoľnený post poslankyne obecného zastupiteľstva v obci Ruská.

Legislatíva slovenskej samosprávy umožňuje starostom, ale aj nesvojprávnym a závislým zastupiteľstvám beztrestne pošľapávať nehoráznym spôsobom práva občanov, ktorí sa nebáli postaviť zlovôli starostov, ktorí zneužívajú svoje postavenie vo svoj prospech. ZOMOS dlhodobo monitoruje činnosť vybraných obcí, kde sa podobné veci dejú. V minulosti sa to dialo aj v obciach Brunovce, Somotor a ďalších, ale ani rozhodnutie ústavného súdu nedokáže napraviť zvrátené konanie niektorých starostov.

Vyzývame ZMOS, aby váhou svojej autority pôsobil v týchto prípadoch a aby neposkytoval právnu pomoc starostom, kedy sú porušované práva občanov, ktorí poukazujú na nedostatky a prehrešky miestnych mocipánov, ktorí zneužívajú svoje postavenie. Súčasne poukazujeme na nutnosť zavedenia priamych sankcií do zákona o obecnom zriadení.

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska-ZOMOS

Tel. 0903 785260

Akcie dokumentu

Prečo starostovia nenavrhli šetrenie na sebe, ale len na svojich občanoch?

Viete, koľko zarába Váš starosta a aké bude jeho odstupné? Vedieť nemusíte, hlavne, že ho zaplatíte http://moje.hnonline.sk/node/3738

Peter Bologa

http://moje.hnonline.sk/node/3738

Prečo starostovia nenavrhli šetrenie na sebe, ale len na svojich občanoch? Viete, koľko zarába Váš starosta a aké bude jeho odstupné? Vedieť nemusíte, hlavne, že ho zaplatíte.

Keď nám Juro Kukla hovoril zážitky z Brunoviec, nevychádzali sme z úžasu. Ignorovanie zákonov v jeho obci bolo bežné ako striedanie dňa s nocou. Nebol jediným rečníkom, obecní mocipáni sa na viacerých miestach krajiny medzi Tatrami a Dunajom riadia vlastnými zákonmi. Zákon o obecnom zriadení sa síce s nadsázkou označuje za obecnú ústavu, no s jeho vymáhateľnosťou to nie je také samozrejmé. Zákonu chýba sankčná časť, preto sa deje na Slovensku to, čo sa deje. Aj preto poslucháči a zároveň Jurajovi spolurečníci nemohli nekonať. A tak vzniklo Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Združenie tohto charakteru na „politickom trhu“ chýbalo. Založili ho komunálni poslanci a občianski aktivisti.

ZOMOS má širokú agendu, ktorú spája transparentnosť, informovanosť obyvateľstva a participácia občanov na výkone verejnej moci. Dvadsaťjeden rokov po zmene režimu nám občianska spoločnosť stále chýba, volení zástupcovia presadzujú svoje záujmy, klientelizmus a korupcia je v regiónoch vecou obvyklou. Na Slovensku neexistovala organizácia, ktorá by komplexnejšie riešila problémy občanov s miestnou samosprávou. Že je tých problémov až až, nemusím nikoho presviedčať.

Primátori a najmä starostovia svoju organizáciu majú – ZMOS. ZMOS háji predovšetkým ich záujmy, preto bol vznik ZOMOSu nevyhnunosťou.

ZMOS sa, samozrejme, ohradil voči prvej výraznejšej aktivite ZOMOSu. Veď prečo aj nie? ZOMOS totiž navrhol zrušenie odstupného pre starostov. Zašliapnutý otlak ihneď vyvolal reakciu. Typicky starostovskú. Neprípustné. Bodka. Obce musia šetriť, kde sa len dá, no na starostovom odstupnom sa šetriť nemôže. Pripomeňme si, že plat starostu sa stanovuje podľa Zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Počíta sa ako násobok (koeficient podľa počtu obyvateľov) priemernej mzdy, ktorý môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť až na dvojnásobok. K tomu prirátajme odmenu, ktorá môže byť až 50 percent zo súčtu platov za celé obdobie. Napríklad v obci, ktorá má 1300 obyvateľov, je zákonný plat starostu 2,2 x 744, čiže 1.636,8 eur (bezmála 50 tisíc Sk), no takmer nikdy nezostane len pri základnom plate. Povedzme, že sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú pre zlatú strednú cestu a schvália svojmu starostovi 0,5-násobné zvýšenie. Mesačný plat starostu takejto obce je zrazu približne 2.450 eur (74-tisíc Sk). Každý starosta si zaslúži na konci roka odmenu, trebárs 30 % – 8800 eur (vyše 260-tisíc korún). Myslím si, že starostovia nezarábajú málo. Nepochopiteľné preto je, že po odchode z funkcie majú zobrať 5-mesačné odstupné. Je to číry ekonomický nezmysel. Prečo by mali byť starostovia zvýhodnení oproti iným ľuďom zamestnaným na dobu určitú? Sú zvolení na 4 roky, z práce sú uvoľnení na výkon funkcie, tak prečo odstupné? Zamestnanec pracujúci na dobu určitú predsa nedostáva odstupné. Pre spravodlivosť je nutné uviesť, že odstupné poslancovi NR SR patrí do rovnakej kategórie. ZOMOS prišlo s iniciatívou, aby sa daná výhoda starostom zobrala. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Starostovia neargumentujú ničím závažným, žiadnou logikou, len pripomínaním, že poslanci NR SR sú na tom rovnako a osočovaním ZOMOSu prostredníctvom ZMOSu. Nič iné sa nedalo čakať. Fiškálna decentralizácia naviazala príjmy obcí (popri miestnych daniach a iných obecných príjmoch) priamo na daň z príjmu fyzických osôb. V čase, kedy ekonomika rástla závratným temtom a tým pádom i výnosy z tejto dane, obecné kasy sa prepĺňali viac, ako bolo plánované, starostovia míňali, čo to dalo. Čo takto odkladanie na horiše časy? Doma to tak bežne robíme, ale s erárnym nás to ani nenapadne? Veď keď bude zle, starostom už bude niekto iný... A ak aj pri prázdnejšom válovčeku zostanem, budem natŕčať ruku. Presne to sa dialo v posledných rokoch, kedy príjmy z podielových daní klesali. Starostovia pýtali a upozorňovali, že budú zatvárať školy, prestanú svietiť,... A čo takto povedať celú pravdu: „Chcete, aby sme zatvorili školu, prestali odhŕňať sneh alebo neschválili starostovi odmenu?“ Lebo tak sa veci majú.

Sú obce a starostovia, na ktorých moje tvrdenia neplatia a nie je takýchto starostov málo. No vo väčšine sú tí prví.

Zrušenie päťmesačného odstupného by bolo spravodlivým riešením, lebo by starostov zrovnoprávnilo s ostatnými zamestnancami na dobu určitú a bolo by aj riešením správnym, lebo by v ťažkých časoch ušetrilo obciam dovedna približne 10 miliónov eur.

Preto sme sa ozvali. Lebo nám na fungovaní našich miest a obcí naozaj záleží.

Akcie dokumentu

Recept pre samosprávu,...sankcie do zákona

Rozdelením Žehry, či inej obce pre porušovanie finančnej disciplíny, sa len legitimizuje štandardná protizákonná činnosť mnohých starostov. Ani dodržiavaním zákona, aktivitou orgánov činných v trestnom konaní a plným využívaním občianskych práv v obciach, tiež nedokážeme tento stav zvrátiť. Najbežnejšia odpoveď prokuratúry či policajta je aj bude: "nie je to trestný čin"

A ste tam kde ste začali! Nie   je to trestný čin, tak ako je možné, že napriek tomu,že ale  kontrolné orgány zistia poškodzovanie záujmov obce a nič sa nekoná pre odstránenie  tejto anomálie! Zdanlivo beznádejný stav, pocity bezmocnosti a okolo  vás len vaši neprajníci, ktorí sa vám budú  škeriť do tváre. Bačovanie nezodpovedných starostov  dovoľuje benevolentná legislatíva, nechuť  policajta či prokurátora  obťažovať svojho dávneho priateľa  v kresle starostu! Miestni bossovia  potvrdení  občanmi do funkcie hlavy obce  napriek  následnej nespokojnosti obyvateľstva sú aj tak opäť zvolení. Zdá sa, že z tohto kolotoča niet východiska!

Smiešne mi ale pripadajú  názory  „odborníkov",že  to je demokracia!

Demokracia pre  všetkým obyvateľov obcí  v samospráve, môže byť pri  empatickom správaní sa starostov  voči všetkým obyvateľom obce!Nie je možné aby sa starosta ústretovo choval len k tým svojim. V slovenských dedinách sa tak ale deje! Tento stav nedokážu odstrániť žiadne zákony ani sankcie! Psychický teror ktorý  Združenie občanov miest a obcí -ZOMOS  registruje na základe informácií od občanov dotknutých obcí, je bežnou súčasťou mnohých jednaní zastupiteľstiev. Ale aj v bežnom živote  občanov, pri kontakte s ich voleným zástupcom nastávajú osobné ataky často nevyberavým spôsobom.

Aktivisti a poslanci ktorí  chcú obecné veci riešiť transparentne sa dostávajú pod tlak a často rezignujú uvedomujúc si  svoje ničotné postavenie voči miestnej, rokmi budovanej  samosprávnej mafii.A v súčasnosti sa dejú veci  beztrestne a  „zákonne" takýmto spôsobom aj  v obci Žehra!

 Novela zákona  o obecnom zriadení má oddeliť  ostatných obyvateľov od  rómskej osady. Možno sa podarí ich oddeliť ekonomicky, ale   neodstráni sa základná príčina  celého problému a to je nečinnosť kompetentných štátnych orgánov a potrestanie  vinníka! A niet sa tomu ani čo diviť, pretože  paradoxne za znečistenie  verejného priestranstva  vašim  psom  vám naparia bez problémov pokutu 50€, ale na starostov žehranského typu, ktorí znečisťujú svojimi špinavými intrigami celú blízku  komunitu, pokuta  ani iný trest  neexistuje.

Aj prípad Žehry  dokazuje, že  jedine dokonalá municipalizácia zbaví našu spoločnosť stoviek  parazitov ktorí  v súčasnosti beztrestne zneužívajú   zákony bez sankcií!

Požadované vzdelanie a a časovo obmedzená možnosť voľby na starostu obce,  by bol tiež krôčik k normalizácii a skultúrneniu  samosprávneho prostredia  najmä v obciach.

Ale najpodstatnejšie  sa javí  zastaviť lobistické tlaky  ZMOSu  aby sa konečne  v zákone 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  objavili aj sankcie,  ktoré by mohli byť popri ostražitých občanoch, prvou výstrahou na podobné konanie ako sa to deje nie len v Žehre.

Aj keď mám niekedy pocit,že bez výmeny obyvateľstva  sa ani to nepodarí!

 

 

 

Čítajte viac: http://vladimirspanik.blog.sme.sk/c/267466/Recept-pre-samospravusankcie-do-zakona.html#ixzz1OhmNfqmr

 

Akcie dokumentu

ZOMOS je produktom aj nečinnosti ZMOSu v oblasti transparentnosti


Občianske združenie ZOMOS, vzniklo na podnet občanov obcí a miest z dôvodu pretrvávajúcich, prehlbujúcich sa a neriešených problémov v územnej samospráve. Jeho cieľom je prispieť k dodržiavaniu zákonov a princípov právneho štátu v obciach a mestách. V praxi sa často stretávame s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú nedokonalosti zákonov, najmä zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“, zdôvodnil vznik združenia jeho predseda Vladimír Špánik z obce Vinodol.                                                                             Tlačová správa ZOMOS 2.9.2010

Ak si dovolí v tom čase ešte úradujúci predseda Sýkora na sneme ZMOSu vyjadrovať sa kriticky k Združeniu občanov miest a obcí Slovenska- ZOMOS, znamená to asi, že sme jemu, aj celému tomuto spolku zrejme šliapli na kurie oko.

Ak si dovolí šéfredaktor Obecných novín vyjadrovať sa urážlivo o ZOMOSe, ktorý vôbec nepozná a nič o ňom nevie, je to pre mňa avízo, že veci čo sme si dali do vienka robíme dobre!

Ak si dovolí podpredseda ZMOSu v rozhlase verbálne napadnúť člena správnej rady ZOMOSu tesne pred živým vysielaním diskusie o problémoch samosprávy Slovenska vyhrážkou, nech sa neopováži napádať ZMOS, lebo môže mať problémy, tak aj tento počin o niečom vypovedá.

ZOMOS nevznikol  z neúspešných politikov, ako sme sa dočítali v Obecných novinách, ale z občanov, aktivistov a poslancov, ktorí cítia so svojimi obcami a nie je im ľahostajné počínanie niektorých starostov. Nie je im ľahostajné, že transparentné konanie je vo väčšine obcí Slovenska mizerné!

 

Ak naša činnosť vadí funkcionárom ZMOSu robíme to zrejme dobre!Nastavili sme zrkadlo nie len samotnému ZMOSu a  odkrývame  nedostatky a deformácie ktoré vznikli ignoráciou právnych predpisov v samospráve!

 

A práve preto musíme sledovať prípady porušovania zákona a informovať o nich, upozorňovať príslušné úrady na nedodržiavanie zákonov s dôrazom na samosprávu, zlepšiť vymožiteľnosť práva v samospráve, dosiahnúť sankcie za neplnenie uznesení.

 

 

Myslíte, že naše ciele sú v rozpore s morálkou, právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo sú nebodaj v rozpore s cieľmi samosprávy? Niektorí si to myslia a podľa toho sa k nám správajú a hodnotia nás!

 

Združenie miest a obcí je potrebné, ale nešťasná forma ktorá tu za 20 rokov krivila charaktery,preferovala a ochraňovala prednostne záujmy starostov a primátorov, by mala ísť do zabudnutia.

Systém,že obec zastupuje výhradne starosta resp.primátor, je dôvodom k oprávnenej nespokojnosti, nakoľko sa postupne presadzovali viac osobné záujmy týchto osôb na úkor samotnej obce.Nevšímavosť striedaná s aroganciou s ktorou sa predstavitelia aj miestnych organizácií ZMOSu stavajú k permanetným problémom,na ktoré poukazujú aktivisti,poslanci ale v poslednom čase aj ZOMOS, je dôvod prečo je stále možné vo väčšine obcí robiť veci nezlušiteľné s morálkou a zákonnosťou.
Zdravý ZMOS by samozrejme mal presadzovať požiadavky obcí voči štátu,ale odmietať progres a samotnú municipalizáciu podľa vzoru Dánska či Polska,a tvrdohlavo a dogmaticky trvať na súčasnom systéme živorenia malých obcí je cesta do pekla.Súčasný ZMOS je brzdou vývoja.Súčasne ale deklarujem nutnost existencie zdravého a neskorumpovaného združenia obcí a miest.

 

Po poslednom sneme ZMOSu,je existencia ZOMOSu,ktorý združuje nespokojných občanov,aktivistov, komunálnych poslancov, ale už aj starostov,naprosto logická.

ZMOS jednoducho na občana zabudol a preto je tu ZOMOS s občanom nie len v názve!

 

 

 


Čítajte viac: http://vladimirspanik.blog.sme.sk/c/265912/ZOMOS-je-produktom-aj-necinnosti-ZMOSu-v-oblasti-transparentnosti.html#ixzz1NOGRYVdz

Akcie dokumentu

Akcie dokumentu

« Máj 2018 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031