Domov
2.9.2010 Vzniklo Združenie občanov miest a obcí Slovenska. (ZOMOS)