Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Users / redakcia / 2.9.2010 Vzniklo Združenie občanov miest a obcí Slovenska. (ZOMOS)

2.9.2010 Vzniklo Združenie občanov miest a obcí Slovenska. (ZOMOS)

Symbolicky, v deň výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, sa v obci Vinodol konalo 1. valné zhromaždenie Združenia občanov Slovenska miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

 

Občianske združenie vzniklo na podnet občanov obcí a miest z dôvodu pretrvávajúcich, prehlbujúcich sa a neriešených problémov v územnej samospráve. Jeho cieľom je prispieť k dodržiavaniu zákonov a princípov právneho štátu v obciach a mestách.


„V praxi sa často stretávame s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú  nedokonalosti zákonov, najmä zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“, zdôvodnil vznik združenia jeho predseda Vladimír Špánik z obce Vinodol. 

V niektorých  prípadoch (obce Somotor, Zemianska Olča, Brunovce, Domaníky a ďalšie) napriek medializácii a využitiu všetkých dostupných právnych prostriedkov  sa nedarí už roky bezprávny stav napraviť a prichádza k závažnému poškodzovaniu práv občanov,  zamedzovaniu realizácie výkonu mandátu obecných poslancov a vážnym stratám na obecnom majetku. Ani posledná novelizácia uvedeného zákona tento stav nevyriešila.

Preto sa členovia ZOMOS chcú obrátiť na Národnú radu SR a vládu SR s konkrétnymi požiadavkami na zmenu legislatívy, ktoré v samospráve zabezpečia dodržiavanie zákonnosti, zlepšia vymožiteľnosť práva, zaistia prehľadné, účelné a efektívne nakladanie s majetkom obcí a podporia zvyšovanie odbornej spôsobilosti predstaviteľov samospráv. Zároveň ZOMOS bude pozorne sledovať aj ďalšie prípady porušovania zákona v obciach a mestách a informovať verejnosť o stave ich riešenia zo strany kompetentných orgánov.

Akcie dokumentu