Nachádzate sa tu: Titulná stránka

ZOMOS - Združenie občanov miest a obcí Slovenska.

PDF document icon zomos_brozura_vnutro_black.pdf — PDF document, 200 KB (205608 bytes)

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 52 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Aj Ty môžeš niečo zmeniť !

Opäť je tu 24-hodinovka pre Dobrú krajinu. Vyber si neziskovku a projekt, ktorý je ti najbližší a rozdaruj sa už vo štvrtok 21. augusta. Podporiť môžeš aj Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS ) Tvojich 5 eur môže priniesť neziskovke ďalších 500 eur. Viac čítaj tu: http://www.dobrakrajina.sk/dobre-spravy/24-hodinovka-pre-dobru-krajinu-2.html
Kedy 21. 08. 2014
od 00:00 do 23:55
Kde Nitra,Bratislava,Vinodol
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0911 772170
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Aj Ty môžeš niečo zmeniť !

Opäť je tu 24-hodinovka pre Dobrú krajinu. Vyber si neziskovku a projekt, ktorý je ti najbližší a rozdaruj sa už vo štvrtok 21. augusta. Podporiť môžeš aj Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS ) Tvojich 5 eur môže priniesť neziskovke ďalších 500 eur. Viac čítaj tu: http://www.dobrakrajina.sk/dobre-spravy/24-hodinovka-pre-dobru-krajinu-2.html
Kedy 21. 08. 2014
od 00:00 do 23:55
Kde Nitra,Bratislava,Vinodol
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0911 772170
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa snaží zlepšovať verejnú kontrolu vzdelávaním aktivistov a občanov priamo v mestách a obciach, kde dochádza k mareniu verejnej moci. Každá obec na Slovensku má vlastné právomoci a rozpočet, s ktorým hospodári. Aj preto je dôležité kontrolovať transparentnosť a rozhodnutia starostov. Prispejte aj Vy k tomu, aby sme mali profesionálne spravované obce, ktoré efektívne nakladajú s verejnými financiami. DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo 0911 772 170. Podporiť nás môžte vždy, ale len vo štvrtok 21.augusta bude celý deň prebiehať 24 hodinovka počas ktorej je možné podporiť aj náš projekt na darcovskej www.dobrakrajina.sk a pomôcť nám získať čo najviac minimálne 5€ darcov, aby sme získali 2x 500 € za najväčší počet darcov, prípadne aj za najvyšší dar  pripísaný práve 21.augusta.

Ak venujete trochu času na prečítanie si nášho projektu zistíte, že ide o dobrú a transparentnú vec v prospech občana a lepšej samosprávy.

Ďakujeme

Vladimír Špánik, predseda

Združenie občanov miest a obcí Slovenska(ZOMOS)
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-spravy/zdruzenie-obcanov-miest-a-obci-slovenska-zomos.html

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Voľba hlavného kontrolóra obce Kalná n/Hronom

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c.) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom č. 11/IV. – k./2014/OZ zo dňa 23.9.2014
Kedy 30. 09. 2014
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Akcie dokumentu

Spravni kandidáti

Spravni kandidáti
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 1 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 3 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 3 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 7 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 7 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Výročná správa - ZOMOS 2014

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) predkladá Výročnú správu za r. 2014 ako štvrtú správu počas svojej existencie od svojho vzniku 1.septembra 2010. Aj po piatich rokoch je potrebné konštatovať, že združenie ZOMOS vzniklo z iniciatívy komunálnych aktivistov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ktorí boli nespokojní so stavom samosprávy vo svojich obciach. V problematických obciach, kde sa starosta spreneveril svojmu deklarovanému poslaniu, nerešpektuje zákony ani uznesenia zastupiteľstva, vzniká často polarizovaná obec kde sa samosprávne riešenia hľadajú veľmi ťažko a problémom je najmä sprievodný jav ako nevraživosť, vzájomné napádanie a nerešpektovanie iného názoru.

PDF document icon ZOMOS - Výročná správa 2014.pdf — PDF document, 1.67 MB (1755745 bytes)

Akcie dokumentu

Kontakty

ZOMOS – Združenie občanov miest a obcí Slovenska,

Hlavná 249, 951 06 Vinodol

Tel/fax: 037/6598196

www.zomos.sk

e-mail: zomos1@zomos.sk

 

Peter Uhlár predseda OZ

Zlatá Baňa, okr. Prešov

tel: 0905 906526 

e-mail: uhlar9@gmail.com


Ivan Rončák - člen správnej rady

Ružomberok

tel.: 0907655724

e-mail: ironcak@hotmail.com

 

Zuzana Ryšková - členka správnej rady

Trnava

tel.: 0948 440100

e-mail: zhrazdilova@email.cz
 

Vladimír Špánik - člen správnej rady

Vinodol, okr.Nitra

tel: 0911 772170

e-mail: spanikv@zomos.sk


Milena Veresová  - členka správnej rady

Šaľa, 

tel: 0903 267586

e-mail: meave19@gmail.com

 

Zoltán Zsidó - člen správnej rady,

Tekovské Lužany, okr.Levice

tel: 0907 233090

e-mail: 22.zzsido@gmail.com

 

 

Dušan Chrastina revízor

Vrútky, okr. Martin

tel: 0911 467351

e-mail: chrastina.vrutky@gmail.com

 

Akcie dokumentu

ZOMOS opäť na cestách za aktivistami a poslancami zastupiteľstiev

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách. Prvú časť Východ ZOMOS Tour sme odštartovali operatívnym výjazdom na základe termínu konania zasadania obecného zastupiteľstva v obci Krajná Poľana a nutnosťou riešenia zanechaných „nášľapných mín,“ bývalou starostkou, v jednej malej obci na východe Slovenska.

PDF document icon Aj tento rok sa naše výjazdy za problémami samospráv uskutočnia na dvakrát.pdf — PDF document, 1.68 MB (1763227 bytes)

Akcie dokumentu

ZOMOS opäť na cestách za aktivistami a poslancami zastupiteľstiev

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách. Prvú časť Východ ZOMOS Tour sme odštartovali operatívnym výjazdom na základe termínu konania zasadania obecného zastupiteľstva v obci Krajná Poľana a nutnosťou riešenia zanechaných „nášľapných mín,“ bývalou starostkou, v jednej malej obci na východe Slovenska.

PDF document icon Aj tento rok sa naše výjazdy za problémami samospráv uskutočnia na dvakrát.pdf — PDF document, 1.68 MB (1763227 bytes)

Akcie dokumentu

ZOMOS opäť na cestách za aktivistami a poslancami zastupiteľstiev

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách.

Prvú  časť  Východ  ZOMOS Tour   sme  odštartovali  operatívnym  výjazdom   na  základe  termínu konania  zasadania   obecného zastupiteľstva v obci  Krajná Poľana a nutnosťou  riešenia zanechaných    „nášľapných mín,“  bývalou starostkou,  v jednej malej obci na východe Slovenska.

Prvá návšteva  predsedu ZOMOS,  Vladimíra Špánika  a  člena  Správnej rady  ZOMOS Zoltána Zsidó   v stredu  24. júna 2015  sa  uskutočnila  vo  Fiľakove.   Jednali   sme   o  činnosti   regionálneho  klubu ZOMOS  so sídlom  v obci Blhovce. Šéf  tohto najnovšieho klubu ZOMOS Peter Mihályi   informoval  o činnosti a zámeroch. Riešili sme aj opakované návštevy  zasadaní zastupiteľstiev v regióne a priamej pomoci občanom   v pôsobnosti Klubu ZOMOS  - Blhovce.

Zľava : Zoltán Zsidó, Vladimír Špánik, Peter Mihályi

V Blhovciach sme už skoršou osobnou návštevou zastupiteľstva, získali základné informácie o úrovni  riadenia   zasadania   zastupiteľstva  starostom,  ale  aj  o úrovni  poznania  svojich  povinností  a  práv mnohých  poslancov  obecného zastupiteľstva.  Aj  v  tomto  prípade   sme  zistili, ako  je dôležité, aby  poslanci poznali  znenie  zákona  369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  a ako dokážu uplatniť svoje práva na obhajobu záujmov  obyvateľov obce.
Regionálny klub ZOMOS  - Blhovce   má ambíciu  pomáhať  občanom zo širokého okolia, všade tam  kde  komunikácia medzi starostom, zastupiteľstvom a občanmi  nedosahuje  kvalitu, ktorú si samospráva pre  svoju  bezproblémovú činnosť  vyžaduje. Na stretnutí sme riešili aj konkrétne postupy  Komisie pre ochranu verejného záujmu. Predpokladáme, že pomôžu aj  publikácie ZOMOS, ktoré sme na stretnutí  odovzdali predsedovi  klubu.

 http://www.zomos.sk/publikacie-zomos

 

Do pôsobnosti  Regionálneho klubu ZOMOS  – Blhovce,   patria aj obce   HodejovJesenské v ktorých sme  tiež kontaktovali miestnych  lídrov.

Pokračovali  sme  cez Maďarsko do obce Somotor, kde  sme  mali dohovorené  stretnutie s poslancom  Obecného zastupiteľstva  Erikom Trellom.

         Pozícia jediného poslanca zastupiteľstva   v opozícii nie je jednoduchá, aj keď   samozrejme,  za rozumné návrhy uznesení,  bez problémov hlasuje.  Problémom  je,  že  starosta   rozdával  poslancom odmeny nezákonným spôsobom a výsledkom je  jeho trestné stíhanie, ktorého následkom je  „štandardná“   nepriateľská  atmosféra,  so  všetkými  negatívnymi  dopadmi  na  prácu  zastupiteľstva a komunikáciu so starostom.


Aj  v  Somotore  sú  vytvorené  p odmienky  pre  prácu  Klubu ZOMOS  tak,  aby  obyvatelia  vnímali  lepšie  podstatu  svojej samosprávy  a  neboli   k veciam   verejným  ľahostajní.   Stretnutie  s  Erikom  nám potvrdilo,  že   sú spôsoby  ako  vzbudiť  záujem o samosprávu a aktivovať ľudí, aby vyvíjali tlak na svojich poslancov  a starostu.


Erik Trella, poslanec OcZ Somotor počas  diskusie s členmi ZOMOS

 

Počas  večera  sme   hovorili aj o obciach, kde   sa aktivistom ZOMOS podarilo  v posledných voľbách  presadiť sa  do starostovských pozícií, resp. kde aktívne a  úspešne pomáhali   novým  kandidátom, nie len na starostu, ale aj do obecných zastupiteľstiev. Naše skúsenosti hovoria,  že presvedčiť ľudí aby  sa zaujímali o chod samosprávy, zúčastňovali sa  zasadaní zastupiteľstiev  a aktívne na nich   poukazovali na možné zlepšenia nie je  jednoduché.  Strach  z  nepríjemností,  ohovárania, ale  často aj  priameho  poškodzovania   záujmov   kritikov   starostov,  anonymné o sočovanie až po fyzické násilie  a poškodzovanie majetku  sú ťažkými bariérami  ktoré brzdia  aktivity  občanov v samospráve.

Príbeh  Bielej vrany, zamestnankyne obce  Ruská okr. Michalovce  ktorá  dokázala poukázať na nezákonné praktiky bývalého starostu za cenu straty zamestnania a jej spoločenského dehonestovania ex starostom,  je  príkladom,  že pri  osobnej statočnosti,  podpore  rodiny  a  časti obyvateľov obce sa  stávajú  aj veci takmer neuveriteľné.

 

Starostka obce Ruská, Erika Lakatošová, so zástupcami ZOMOS.

 

Dnes  je  Erika Lakatošová starostkou  obce Ruská.  Obyvatelia  tejto obce  zhodnotili  vo  voľbách jej  čestné konanie a občiansku statočnosť, zvolením   do  funkcie  starostky.  Dnes  ako  mnoho  iných nových  starostov rieši  problémy,  ktoré  jej   bývalé  vedenie  zanechalo.  Nemohli sme ju nenavštíviť a nehovoriť  s ňou aj o týchto starostiach. V obci Ruská sme boli vo štvrtok 25.júna 2015
 

              V uplynulých dvoch rokoch sme v Trebišove  monitorovali  okrem iných prešľapov bývalého primátora aj  príbeh  pani  Keclíkovej a jej kvetinárstva.
Za  akt  osobnej  pomsty  sme  považovali  nezákonné  uzatvorenie  prenajatej   predajne  mestom,  na priamy  príkaz  primátora.  Zneužívanie postavenia  a  pomsta  za  občianske  aktivity  rodinného príslušníka,  vyústili  do  šikanovania  a  pokusu o zrušenie  nájomnej zmluvy. Súdy mali nakoniec iný názor a nový primátor dal veci do poriadku.
Podporovali sme  skupinu  miestnych aktivistov,  s jedným z nich,  sme sa v Trebišove  stretli a hovorili sme o súčasnej situácii a aktivitách  skupiny,  ktorá sa do značnej miery  pričinila o zmenu vo vedení mesta.

 

Vladimír Špánik  a Zoltán Zsidó (ZOMOS) pred kvetinárstvom Eva,  ktoré sa stalo symbolom  zneužívania postavenia verejného činiteľa, trebišovským primátorom Mariánom Kolesárom


Našťastie aj v tomto prípade  obyvatelia mesta pochopili, že tento muž nie hodný ich dôvery a spôsoby ktoré  prezentoval   počas svojho  funkčného  obdobia  aj  so  svojou družinou, odmenili    výmenou za  iného kandidáta.  Aj  tento  príklad   uvádzame  ako potvrdenie moci občanov pri  neignorovaní svojho volebného práva.

Večer sme absolvovali konzultácie so starostkou obce Nižný Komárnik, pani Máriou Turišinovou.
Obrovský  objem  problémov  po bývalej starostke  v tejto obci,  sa  len začína  rozmotávať  a v tomto čase   nie je možné  všetky   zistenia  zverejniť.
Samozrejme sa  do  tejto obce  budeme musieť  vrátiť.  Môžeme ale  konštatovať, že ide o exemplárny prípad zneužívania celého systému samosprávy bývalej starostky tejto malej obce.

Fotografia  už z neoficiálnej debaty a možných spôsoboch riešení v Nižnom Komárníku.

Vo štvrtok sme ešte absolvovali   zasadanie  obecného zastupiteľstva  v Krajnej Poľane. Nepochopiteľné  konanie zastupiteľstva v malej kancelárii starostu napriek   prázdnej  a funkčnej zasadačke v susedstve.  Bránenie diskutovať občanom počas  bodu  „Diskusia“  urážajúcim spôsobom, bol skutočne  smutným zážitkom, ako to nemá vyzerať.  Podivné hlasovania,  nesprávne  prijímanie uznesení do jedného, vpisovanie  osobných pocitov starostu do zápisnice, ako  realitu a iné absurdity boli smutnou vizitkou tejto samosprávy.

Pozitívne vyznelo snaženie prítomných občanov získať informácie od zle naladeného starostu. Na stretnutí  aktívnych občanov obce, po tomto  zasadaní zastupiteľstva,   sme rozobrali možnosti zastupiteľstva a je reálny predpoklad vzniku  Miestneho klubu ZOMOS, aby sme mohli aktívne podporovať  snahy  obyvateľov obce a  tento stav, spolu  s poslancami zmeniť. Príbeh pani Márie Drozdovej s manželom,  ktorým  zlomyseľné aktivity starostu obce  zabránili v pokračovaní podnikania  v objekte, ktorý si pre tento účel kúpili, sme riešili pred rokom a je potešujúce, že  napriek  obrovským problémom ktoré  postupom starostu  tejto rodine vznikli, nerezignovali a postavili sa na čelo aktívnych  obyvateľov obce a účasťou na zastupiteľstvách  sa snažia aspoň občianskym postojom veci meniť. Samozrejme, že  aj v tomto prípade platí, že deň po voľbách začína  volebná kampaň.
Aktivistom v Krajnej Poľane   prajeme úspech a tešíme sa na spoluprácu a samotnú činnosť  Klubu ZOMOS.

Starosta  obce  Krajná Poľana a zamestnankyňa obce pri  zasadaní obecného zastupiteľstva.

Občania a poslanci, natlačení v kancelárii starostu počas zasadania  zastupiteľstva v Krajnej Poľane. Starosta, zbytočne nervózny z našej prítomnosti, reagoval podráždene  na  pripomienky občanov.

Bolo zjavné, že  debatovať s občanmi v tejto  obci nie je obľúbená činnosť  samosprávy.  Poslanci zastupiteľstva  si  počas zasadania zastupiteľstva  zrejme vôbec neuvedomovali, že o ukončení   diskusie rozhoduje na návrh poslanca  zastupiteľstvo. Tie prvé a základné informácie sme  povedali priamo na zasadaní a možno povedať, že  po skončení zasadania bola už aj uvoľnenejšia  atmosféra, ktorá sa ale nedala ani zďaleka  porovnať s ovzduším na  improvizovanom stretnutí občanov  na inom mieste v obci, ktoré sa nieslo v duchu zhody a iniciatívnych  návrhov do budúcna. Neskoro v noci, sme  s radosťou konštatovali, že  základ spolupráce  občanov  s poslancami  sa podarilo položiť. Dôležité bude, aj pochopenie starostu obce, že  obec  tvoria všetci obyvatelia obce a podľa toho by sa mal volený funkcionár  aj chovať.

V piatok  26. júna sme sa zastavili cestou domov aj v obci Nemecká okr. Brezno. Aj to je obec, kde sa podarilo voličom vo voľbách vymeniť problematického starostu. Stretnutie s novým starostom Nemeckej pánom Branislavom  Čižmárikom  a poslankyne  OcZ Marcely  Kohútovej  sme venovali podobne ako v mnohých obciach, kde nastala pozitívna zmena v kresle starostu, diskusii o spôsobe likvidácie  problémov a záväzkov ktoré zanechalo bývalé vedenie obce. Získané poznatky  a závery odovzdáme prostredníctvom kontaktov Zomos,  všade tam, kde  musia nové samosprávy  podobné veci riešiť.

V Nemeckej sme sa mohli už usmievať a spokojný  úsmev na tvári  poslankyne Marcely Kohútovej, členky Zomos dokazuje, že v ich obci sa všetko na dobré obrátilo.

 

Milí priatelia,

aj táto, prvá časť cesty Východ ZOMOS Tour 2015, bola  financovaná  s projektu  https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam , ktorý  máme  zverejnený na darcovskom portáli Nadácie Pontis www.dobrakrajina.sk

Ďakujeme za Vašu podporu, na základe ktorej môžeme  prísť za vami, poskytovať pomoc a rady  všetkým, ktorí majú problém so samosprávou. Všade tam, kde starosta  zlyháva a nerešpektuje zákon o obecnom zriadení, je potrebné aby ste práve vy, ktorých sa to dotýka priamo, vedeli  zmobilizovať  ostatných,  aby si uvedomili, že  samospráva  nie je len vecou  rozhodnutí  nekompetentného starostu či zastupiteľstva a každý má možnosť  zúčastniť sa na transparentnom rozvoji svojej  obce.

Radi Vám v tom pomôžeme.

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Vladimír Špánik

Akcie dokumentu

ZOMOS Tour 2015

Členovia Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) Vladimír Špánik a Ondrej Dostál aj tento rok na 5-dňovej ceste po obciach a mestách východného a stredného Slovenska, počas ktorej sa budú stretávať s aktivistami, komunálnymi poslancami a starostami a poskytovať im právne a iné poradenstvo pri riešení ich káuz a problémov. Ide už o piaty takýto výjazd od vzniku ZOMOS v roku 2010. Napriek dnešným možnostiam elektronickej komunikácie považujeme za dôležité kontaktovať sa s obyvateľmi obcí aj osobne. Všade tam, kde pretrvávajú problémy v komunikácii samosprávy s občanmi a arogancia ruka v ruke s ignoranciou nerešpektujú práva občanov. Plán stretnutí Utorok 13.októbra 2014 Špania Dolina, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš Liptovské občianske pivo – 19:00 - Route 66 https://www.facebook.com/events/1106524879360320/ Streda 14.októbra 2015 Spišský Hrhov, Zlatá Baňa, Prešov Štvrtok 15.októbra 2015 Trnkov,Svidník, Ladomírová, Krajná Poľana, Nižný Komárnik Piatok 16.októbra 2015 Čičava, Markovce, Veľké Kapušany, Biel, Rožňava Sobota 17. októbra 2015 Hodejov, Blhovce, Jesenské *************************************************** ZOMOS tour 2014 https://www.facebook.com/events/391040474378351 Združenie Občanov miesta a obcí Slovenska http://zomos.sk/ https://www.facebook.com/Združenie-občanov-miest-a-obcí-Slovenska-136506169727395/
Kedy 13. 10. 2015 08:45 do
17. 10. 2015 08:45
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Akcie dokumentu

2 % pre ZOMOS

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=15844

Adresa odkazu: http://

Akcie dokumentu

Pridajte sa

Prihlášku si okopírujte a vo worde, vpíšte svoje údaje a pošlite na e-mail adresu, zomos1@zomos.sk, alebo poštou na adresu:
ZOMOS - Združenie občanov  miest a obcí Slovenska, Hlavná ul.249, 951 06 Vinodol
 
Členské na r. 2018 je 15 €.
Číslo účtu: SK7311000000002924843488 (Tatra banka)
 
 
Prihláška za člena občianskeho združenia
Združenie občanov miest a obcí Slovenska - ZOMOS

Vyhlasujem, že stanovy občianskeho združenia ZOMOS poznám a svoju činnosť v združení budem vykonávať v súlade so stanovami občianskeho združenia ZOMOS.

meno a priezvisko: .............................................................................................
 
povolanie: ........................................... dátum narodenia: ...................................

adresa: .................................................. mesto / obec :..................................... PSČ: ............
 
tel./fax.: ................................................ e-mail: ...............................................

Súhlasím so spracovaním, evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby občianskeho združenia ZOMOS, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.

v ............................................. dňa.....................


podpis .....................................

Akcie dokumentu

ZOMOS Restaurant Day 2015

Restaurant ZOMOS Vinodol May 2016 14:00-20:00 May 21, 2016 Hlavná 249, 951 06 Vinodol, Slovensko Členovia ZOMOS a ich sympatizanti pre vás aj tento rok pripravujú množstvo špecialít z krajov celého Slovenska. Stretneme sa v obci Vinodol v sídle združenia ZOMOS, aby sme spolu strávili čas okrem konzumácie gastronomických pochúťok aj pri riešení problémov v jednotlivých obciach členov ZOMOS, ale aj hostí Restaurant Day , ak nejaké majú. Pochutíte si na držkovom paprikáši, bryndzových haluškách, langošoch ale aj na drobných pochutinách a grilovaných klobásach. A budú aj nejaké prekvapenia. Tešíme sa na vás.

Adresa odkazu: http://https://www.facebook.com/events/117971995279038/?ref=1&feed_story_type=117&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D

Akcie dokumentu

ZOMOS Restaurant Day 2015

Aj tento rok sa zapojíme do celosvetovej akcie Restaurant Day. Kluby ZOMOS z celého Slovenska vám pripravia rôzne jedlá a pochutiny 21. mája 2016v sídle združenia vo Vinodole.
 ZOMOS Restaurant  Day 2015
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 99 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

ZOMOS Restaurant Day 2015

Restaurant ZOMOS Vinodol May 2016 14:00-20:00 May 21, 2016 Hlavná 249, 951 06 Vinodol, Slovensko Členovia ZOMOS a ich sympatizanti pre vás aj tento rok pripravujú množstvo špecialít z krajov celého Slovenska.
Kedy 21. 05. 2016
od 14:00 do 20:00
Kde Sídlo ZOMOS , Hlavná 249. Vinodol
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0911 772170
Účastníci Členovia a sympatizanti ZOMOS
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Správna rada

Správy, pozvánky a zápisnice zo zasadnutí správnej rady ZOMOS

Vyhľadávanie bolo bezvýsledné.

Ďalej v tejto sekcii:

Akcie dokumentu

Výročné správy ZOMOS

Vyhľadávanie bolo bezvýsledné.

Ďalej v tejto sekcii:

Tento adresár (priečinok) je momentálne prázdny.

Akcie dokumentu

Samospráva nemá prázdniny

Fotoreportáž zo ZOMOS Tour 2016 - leto

Adresa odkazu: http://https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/samosprava-nema-prazdniny

Akcie dokumentu

ZOMOS chce hromadnou pripomienkou zefektívniť boj proti korupcii

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) podporuje hromadnú pripomienku k novele Trestného zákona, ktorá obsahuje body posilňujúce práva oznamovateľov trestnej činnosti. Ide najmä o doručovanie uznesení orgánov činných v trestnom konaní oznamovateľom a o predĺženie lehoty na podávanie sťažností proti týmto uzneseniam.

Rich Text Format (RTF) icon ZOMOS-k-HP.rtf — Rich Text Format (RTF), 52 KB (53400 bytes)

Akcie dokumentu

2% pre lepšiu samosprávu

Na Slovensku je spolu 2927 samospráv. Základom ich fungovania je zákon o obecnom zriadení. Avšak jeho výklad je často práve taký, ako ho vidí starosta a mnohí z nás narážajú pri uplatňovaní svojich práv na prekážky. Sme tu preto, aby sme vám ich pomáhali prekonávať. Vám občanom, poslancom či aktivistom. Musíme sa však k vám aj dopraviť, pripraviť podklady, ktoré vám pomôžu, či zabezpečiť odbornú pomoc. Aj vaše 2% môžu pomôcť zlepšiť stav vo vašej, či desiatkach iných samospráv. Ďakujeme

PDF document icon VyhlasenieZOMOSfin.pdf — PDF document, 120 KB (123810 bytes)

Akcie dokumentu

2% pre lepšiu samosprávu

PDF document icon vyhlasenie ZOMOS 2018.pdf — PDF document, 120 KB (123811 bytes)

Akcie dokumentu

Akcie dokumentu

« Máj 2018 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031